Hverdagsrehabilitering er et tilbud om intensiv hverdagstrening, tilrettelegging og støtte til mestring av daglige aktiviteter for hjemmeboende som har begynnende hjelpebehov.

Hverdagsrehabilitering har fokus på hva som er viktige aktiviteter i livet ditt nå. Tjenesten er for deg som ikke lengre mestrer din hverdag som før. Det kan gjelde personlig stell, matlaging, rengjøring, deltagelse i sosiale sammenhenger eller andre aktiviteter i hverdagen.

«Vi spør: Hva er viktig for deg?»

Sammen med deg, vil et tverrfaglig team kartlegge og utarbeide mål for hva du synes er viktig å mestre i din hverdag. På første kartleggingsbesøk vil en ergo- og/eller en fysioterapeut komme hjem til deg for vurdering og kartlegging av dine behov, ønsker og mål.

Deretter vil det tverrfaglige teamet hjelpe deg å trene mot dine mål, slik at du fortsatt kan mestre det som er viktig for deg i hverdagslivet.  Teamet vil være med deg i en tidsbegrenset periode på 6-8 uker hvor opptreningen vil skje i hjemmet og i nærmiljøet ditt.

Dette forutsetter at du er motivert til å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere har mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i dagliglivet.