Hytta leies ut for perioden 1. november 2021 til 1. juni 2023.
I beitesesongen (juni, juli, august) disponeres hytta av gjeter for hester, og i elgjaktperioden; 25. september til 31. oktober disponeres hytta av elgjegere som leier hytta.

Det er mulig for leietaker å disponere hytta fra avsluttet beitesesong og fram til 23. september hvert år.

Betingelser:

  • Leietaker holder selv ved og propan.
  • Leietaker skal ha vintertilsyn med hele hytteanlegget.
  • Hytta skal være rengjort når leietiden er ferdig hvert år.
  • Leiepris er kr. 6.500,- pr. år.

Søknad om leie sendes styret for Tronhus, v/sekretær Terje Lindalen innen 1. oktober 2021.

Søknad sendes på e-post til:

Terje.Lindalen@sondre-land.kommune.no

Han treffes på telefon 95 10 11 40.