5.11 har vi gått tom for influensavaksine. Vaksinering som var annonsert 9.11 avlyses, og ny dag settes opp når vi får ny leveranse.
Nytt tidspunkt vil bli annonsert.

Hør ledende helsesykepleier fortelle om hva som skjer: https://www.facebook.com/nordrelandkommune/videos/1548304025369938

Risikogrupper:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksinasjon
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  1. diabetes type 1 og 2
  2. kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  3. kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  4. nedsatt immunforsvar
  5. svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  6. annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Betaling for influensavaksinen for de i risikogruppene er en egenandel på kr. 50,-
De som har frikort må ta det med og vise det frem ved registreringen.

 • Oppfordrer til betaling med VIPPS eller kort