Risikogrupper er:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksinasjon
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  1. diabetes type 1 og 2
  2. kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  3. kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  4. nedsatt immunforsvar
  5. svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  6. annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

  Influensavaksinen til risikogrupper er gratis.

Vaksine til risikogrupper vil bli satt på rådhuset, inngang bak ved kinoen.
Vi følger smittevernrutiner og samme opplegg som vi har brukt under koronavaksinasjon.

Tidspunktene er satt opp alfabetisk ( etternavn).

Mandag 25. oktober

Kl. 10-11 A til C

Kl. 11-12 D til G

Kl. 13-14 H til K

KL. 14-15 L til N

Onsdag 27. oktober

Kl. 10-11 O til R

KL. 11-12 S

KL. 13-14 T til Å

 

Tirsdag 09. november

Kl. 10-11 A til C

KL 11-12 D til G

Kl. 13-14 H til K

Kl. 14-15 L til N

Onsdag 10. november

Kl. 10-11 O til R

KL. 11-12 S

Kl. 13-14 T til Å