Julen er en tid der samvær med de man er glad i er ekstra viktig. I denne tiden vi er inne i så ønsker vi å gjøre det vi kan for å hindre at vi får smitte inn i våre tjenester. Helse og omsorgstjenesten håper at alle etterlever systemene vi har slik at besøk kan gjennomføres på en trygg måte, og at vi unngår unødig belastning for beboere, deres nære og ansatte.

Selv om det er jul, bør antallet sosiale kontakter fremdeles begrenses til nærmeste besøkskrets, og kontaktene bør være det samme gjennom hele perioden. Det vil si at det er ønskelig med færrest mulig nærkontakter og at færrest mulig besøker om gangen i henhold til nasjonale anbefalinger.

Beboere som ønker å feire jul med sine nærmeste utenfor sykehjemmet eller omsorgsboligen bør skjermes for mulig smitte ved at alle tar ekstra hensyn til og overholder god nok avstand, god håndhygiene og ellers følger de nasjonale anbefalingene. Det kan være nødvendig med litt ekstra avstand til andre etter julebesøk og det vil bli gjort avtaler med den enkelte familie.

Det er en stor fordel for oss om et familiemedlem kan ta ansvar for å koordinere hvem som skal besøke beboer og hvem som skal ha med seg beboer hjem i julehøytiden. Vi ønsker å ha så god kommunikasjon som mulig om dette.

Julemiddag
Etter individuelle vurderinger kan det gis anledning til å spise julemiddag for nærmeste pårørende på Landmo og Korsvold. Smittevernhensyn må ivaretas og besøket avtales direkte mellom pårørende og avdeling innen fredag 19/12. Pris kr. 100,- som betales på forhånd til avdelingen.

Vi ønsker ro rundt julemiddagen og oppfordrer besøkende til å unngå kl. 15.00 – 16.30.

Digital kommunikasjon
Vi er behjelpelig med digital kommunikasjon med de nærmeste som en alternativ måte å treffes på. Ta gjerne kontakt med avdelingen for mer informasjon og for å avtale tidspunkt for gjennomføring: https://www.nordre-land.kommune.no/landmo.504832.no.html

Besøk utenfor sykehjemmet og omsorgsbolig

 • Pårørende kan gjennomføre bilturer og kjøre til timeavtaler med pasienter og beboere. Dersom 1 meters avstand ikke kan opprettholdes anbefales det bruk av munnbind
 • Pasienter og beboere kan reise på besøk utenfor institusjon og omsorgsboliger. Pårørende som henter, er ansvarlige for at gjeldende smitteverntiltak blir fulgt:
  • Gjennomføre håndhygiene før henting, før en reiser tilbake og etter gjennomført tur
  • Gjennomfører håndhygiene før og etter måltid og etter berøring av kontaktpunkter
  • Holde minst 1 meters avstand. I de tilfellene der pasient/beboer trenger fysisk hjelp til for eksempel forflytning, servering o.l. skal dette utføres av en fast pårørende
  • Bruke munnbind/hansker ved nødvendig nærkontakt
  • At pasient/beboer ikke møter noen som har symptomer på sykdom eller nærkontakter av noen som kan være smittet
  • At pårørende med pasient/beboer ikke unødig oppsøker kafeer og sosiale sammenkomster, større selskaper/forsamlinger med mange personer med mulighet for nærkontakt. Unntak kan gjøres basert på individuelle vurderinger
  • Opplyse om hvor de skal og hvor de har vært
  • Om pårørende får påvist covid -19 i etterkant må avdelingen opplyses om dette snarest mulig

Vi håper med dette at alle etterlever rutinene og tar godt vare på hverandre.
God jul!