Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker. Det finnes en plan for hvordan tablettene eventuelt skal distribueres ved en hendelse. 

Jodtabletter skal kun tas etter råd fra myndighetene. Det er kriseutvalget for atomberedskap som gir råd om dette. Det er Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet som leder utvalget. 

På dsa.no finner du god informasjon om atomberedskap.

Hvem skal ta jodtabletter?

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbukskjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod.

Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år.

Kommunen har et system som sikrer distribusjon av tabletter til de under 18 år som sørger for at dette gis innen 12 timer etter at det er gitt et eventuelt varsel fra myndighetene. 

De over 40 år har svært liten risiko for å få helseskade, og trenger ikke ta jodtabletter.

Har du spørsmål om jodtabletter i forbindelse med situasjonen i Ukraina?

Hvorfor ta jodtabletter?

Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke.

Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen.

Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer.

Alle kan kjøpe jodtabletter for å lagre hjemme. Akkurat nå er det mange apotek som er utsolgt, men det går an å sette seg på liste. Råd og veiledning gis ved apotek.

Egenberedskap er alltid smart

Vi oppfordrer alltid våre innbyggere til å tenke egenberedskap. Det er flere forhold som gjør at det kommer egenberedskapsråd til befolkningen. Mer ekstremvær er blant de viktigste årsakene. Ekstremvær kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og mobilnett.

I tillegg er vi som bor i Norge – som er blant verdens tryggeste og mest stabile land – vant til at det meste stort sett fungerer som det skal. Det er veldig mange tjenester og funksjoner vi er avhengig av for at vårt daglige liv skal gå rundt uten store problemer. Det er faktisk en sårbarhet.

Du er en del av Norges beredskap

Selv om vi lever i et trygt land, kan uønskede hendelser oppstå også hos oss. Og hvis vi rammes av en stor hendelse eller krise, er det mange som trenger hjelp.

Ved å være forberedt bidrar du til at de som trenger det mest, får hjelp først i en eventuell krisesituasjon. På den måten er du en del av Norges beredskap.

På sikkerhverdag.no kan du lese mer om hva du trenger å ha hjemme.


Hvordan snakke med barn og unge om krigen i Ukraina?

Vi er inne i en spesiell tid og krigen i Ukraina berører oss alle. Både voksne og barn kan kjenne på bekymring og uro for det som skjer i Europa. Dette gjelder også i vår kommune. Det er viktig at vi snakker med hverandre, setter ord på bekymringene vi måtte sitte inne med og vi voksne har et ekstra ansvar for å snakke med barn og unge om det som skjer. På sosiale medier og i nyhetsbildet florerer det av skremmende videoer fra situasjoner der ute. Barn og unge fanger opp mye fra nyhetsbildet, uten at de nødvendigvis kan sette det i en sammenheng. 

I møte med vanskelig tematikk er det viktig å ikke overlate barn til deres egne fantasier. Å unngå visse spørsmål eller gi mangelfulle svar kan føre til unødig angst og forvirring. Voksne bør skape et trygt klima hvor barna kan stille spørsmål og uttrykke sine følelser. Voksne bør svare ærlig og direkte på alle spørsmål, men også være åpne på at man ikke vet alle svar. Søk gjerne støtte hos barnehage, skole eller helsestasjon om det oppleves vanskelig å snakke om tematikken.

 

Tips til hvordan man snakker med barn og unge om krig og frykt

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/oppfolging-etter-kriser-og-traumer/

 

https://nrksuper.no/serie/supernytt/MSUM02900922/sesong-202202/episode-28 (Nyhetsserie tilpasset barn og unge)

 

Nordre Land kommune har et mangfold av nasjonaliteter i større og mindre grad. Vi har også innbyggere med både russisk og ukrainsk bakgrunn. I denne vanskelige tiden oppfordrer kommunen alle til å ta ekstra vare på hverandre, vise omsorg og nestekjærlighet uavhengig av nasjonalitet. I vår kommune ønsker vi at alle skal kjenne på trygghet og tilhørighet. 

 

Strekk ut en hånd - Snakk med hverandre, besøk hverandre og ta vare på hverandre!