Jordbruk

Jordbruk.jpg

Tjenestene omfatter rådgivning, kontroll og forvaltning av tilskuddsordninger, lovsaker og plantevern i henhold til jordloven, konsesjonsloven og odelsloven med flere.

Jordbruksavdelingen administrerer også landbruksvikartjenesten. Landbruksvikartjenesten omfatter fjøsavløsning og annet gardsarbeid ved akutt behov for hjelp pga. sykdom, svangerskap/fødsel og dødsfall samt hjelp til gardsarbeid for øvrig dersom landbruksvikaren ikke er på oppdrag knyttet til særlige grunner som nevnt over.

Saksbehandlere jordbruk: 
Werner Sveum
Olaf Sæthre 
Ingun Therese Braanaas
Halvor Askvig