Kirken i Nordre Land har en egen hjemmeside, den er fortsatt under utvikling.

Inntil videre legges det fortsatt ut litt informasjon her, og på Kirkens egens facebook side.  
Vår facebook-side

Du kan også sjekke den nasjonale siden Kirken.no for generell informasjon.

Kirkekontoret er stengt på grunn av koronapandemien, men administrasjonen og presten har hjemmekontor og er å treffe på følgende telefoner og mail: