Kirken i Nordre Land har en egen hjemmeside, den er fortsatt under utvikling.

Inntil videre legges det fortsatt ut litt informasjon her, og på Kirkens egens facebook side.  
Vår facebook-side

Du kan også sjekke den nasjonale siden Kirken.no for generell informasjon.

Kirkekontoret er stengt på grunn av koronapandemien, men administrasjonen og presten har hjemmekontor og er å treffe på følgende telefoner og mail:


Konfirmasjon - utsatt til høsten

På grunn av koronapandemien ble konfirmasjonene i Nordre Land utsatt til høsten. Kirken i Nordre Land ønsker nå å gjennomføre de utsatte konfirmasjonene i september så sant det lar seg gjøre. Det er mulig at det i september fortsatt vil være restriksjoner om hvor mange mennesker som kan samles på et sted, derfor vil det muligens bli nødvendig å gjennomføre flere konfirmasjonsgudstjenester på samme dag. For i likhet med alle andre må kirken til enhver tid rette seg etter lokale og nasjonale helseforskrifter. 

Østsinni kirke:
Lørdag 5. september
Søndag 6. september

Haugner kirke:
Lørdag 12. september

Nordsinni kirke:
Søndag 13. september

Lunde kirke:
Søndag 13. september

Vølstad kirke: 
Lørdag 19. september

Kinn kirke:
Lørdag 19. september

Åmot kirke: 
Søndag 20. september
Alle gudstjenester er foreløpig satt til kl 11:00