For å sikre at vi ivaretar smittevern og sikrer små stabile grupper, må vi som andre kommuner redusere noe på åpningstiden. Ny midlertidig åpningstid i Nordre Land-barnehagene er hver dag fra 7 – 15:30. Da har vi strekt bemanning så langt vi klarer uten at det skal gå på bekostning av forsvarlig drift. Som kunnskapsministeren sa på pressekonferansen torsdag, håper vi foresatte og arbeidsgivere har forståelse og legger til rette for dette. Vi vil også be om at foreldre melder ukeplan med tider for levering og henting, slik at vi kan planlegge ut ifra det. Det er viktig at de som eventuelt ikke kommer også gir beskjed. Ukeplaner blir administrert fra den enkelte barnehage. Når barnehagene åpner vil foreldrebetalingen gå som normalt. Vi fakturerer ikke matpenger denne perioden, da vi ikke tilbyr mat, frukt eller annet drikke enn vann.
 
Ansatte i barnehagen har lagt ned en enorm innsats etter at veilederen ble klar denne uka. Barnehagene er vasket ned, uteområdene er klargjort og renhold av leker, overflater og kontaktpunkter er ivaretatt. Ansatte har fått opplæring i smittevern. Vi opplever at Nordre Land-barnehagen er godt i rute i løpet av få dager, og skal ha et trygt og godt tilbud til barna fra mandag. Vi har full forståelse om noen både er bekymret og ikke kjenner på kontroll akkurat nå, men vårt budskap er at det er trygt å komme i barnehagen. Med unntak av de få som er i risikogruppe eller har familiemedlemmer i risikogruppe og som fastlegen anbefaler at er hjemme en stund til.
Vi må gjøre oss erfaringer de første dagene, dele erfaringer, gode løsninger og utfordringer – så vil vi sakte men sikkert håndtere denne nye barnehagehverdagen sammen på en god måte. 
 
Det er mange barn som nå gleder seg til å komme tilbake til barnehagehverdagen, og den tryggheten og gleden det gir. Barnehagen er en kjempeviktig arena for de aller fleste barn. Så vi er glade for at vi nå kan åpne barnehagene, med nødvendige smitteverntiltak.
For at foreldre skal være kjent med hva som gjøres, har vi listet opp de mest sentrale tiltakene vi har gjort for smittevern: 
 
Tiltak for smittevern i Nordre Land-barnehagen
 
Syke barn og syke ansatte skal være hjemme. 
Alle ansatte er kjent med smitteveilederen fra nasjonale myndigheter og har fått opplæring i tråd med denne
Helsesykepleier har vært i alle barnehager og avdelinger, og gått gjennom smittevern og har hatt opplæring ut fra veilederen. Ledende helsesykepleier formidlet på Teams-møte med styrerne i dag at hun opplever at det er gjort mye godt arbeid i alle barnehagene i forhold til smittevern, og at oppstarten på mandag derfor kommer til å gå veldig bra.
Renholdere utfører styrket renhold i denne perioden. I tillegg vil ansatte i barnehagen rengjøre kontaktflater (dørhåndtak etc.) og leker i tråd med veilederen. Det er kjøpt inn engangsutstyr og  renholdsmidler /desinfeksjonsmidler til ekstra hygiene og renhold. Alle barnehager utarbeider en enkel plan for daglig renhold av kontaktflater og leker.
Barn blir delt inn i kohorter/grupper på 3 barn under tre år per voksen og 6 barn per voksen over tre år. To og to kohorter kan samarbeide. I praksis betyr det at 6 barn under tre år med to voksne, og 12 barn over tre år med to voksne kan være sammen. 
Barn leveres og hentes ute så langt det er mulig. Barn som trenger trygghet ved at foreldre følger inn i garderoben får lov til det, men da med nødvendige smitteverntiltak som håndvask.
Barn har med all mat de skal spise hjemmefra, og egen drikkeflaske. Dette skal stå på barnas garderobehylle. Vi samler ikke matboksene i plastkasser eller i kjøleskap.
Barna oppholder seg så mye ute som mulig, og det oppfordres til bruk av nærområdene. Enten rullerer gruppene på å bruke uteområdet, ellers deles uteområdet fysisk inn slik at to og to kohorter ikke blander seg med andre. Det er viktig at barna har med seg uteklær etter vær. 
Alle barn får grundig opplæring/påminnelse om håndvask. Det skal henge plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene der det er hensiktsmessig.
Barna skal ikke ta med egne leker hjemmefra. Hvis barnet ditt har en egen kosebamse for å sove, kan dere ta med denne. Men det er ekstra viktig at denne ikke deles med andre barn i barnehagen.
Foresatte er viktige i smittevernet, i forhold til hvordan de forholder seg til andre og smittevern utenom barnehagens åpningstid. Håndvask er like viktig hjemme som i barnehagen. Vask hendene før dere kommer i barnehagen, og med en gang dere kommer hjem. 
Vi oppfordrer at barna omgås få andre barn på fritiden, og at lek helst foregår ute.
 
Styrere er bedt om å jobbe fra hjemmekontor. Først og fremst fordi en ønsker å unngå at mange ansatte kommer innom samme kontor ila dagen, og at styrer ikke skal bevege seg mellom kohortene. De er tilgjengelig på e-post og telefon. 
 
Denne barnehagehverdagen er ny for oss alle, og vi må prøve oss frem i denne nye hverdagen. Det er viktig at dere foreldre tar opp spørsmål og eventuelle bekymringer med barnehagen så vi kan finne gode løsninger. Med godt lagspill så kommer dette til å gå veldig bra.
 
Da gjenstår det å ønske ungene hjertelig velkommen tilbake i barnehagen – vi har savnet dere!
 
På vegne av styrere i Nordre Land-barnehagen.
Mvh Anne Mari Kind
Leder for barnehage, grunnskole og PPT
Nordre Land kommune