I forbindelse med renovering av vann og avløpsledninger i Klopvegen er det nye ledningsstrekket tatt i bruk i dag. Før ledningsnettet ble tatt i bruk er det trykktestet og rengjort med klor før klorvannet spyles ut igjen med rent drikkevann.

Det benyttes utstyr som automatiserer arbeidet og dokumenterer resultatet og disse viser at alt har fungert normalt. Det skal derfor ikke være noen fare å benytte drikkevannet normalt.
Ved vedvarende klorlukt/smak i ledningsnettet så ønsker Nordre Land kommune at det tas kontakt med vår vakttelefon på tlf. 915 41 421.