I forbindelse med kokepåbud som ble innført mandag 5. juli i området fra og ovenfor Øvre Smebyveg, nordre del av Furuvegen, Barsokvegen og alle med innkjøring i Tonlia så friskmeldes drikkevannet og kokepåbud oppheves.

Friskmeldingen er gjort etter en vurdering av analyseresultatene av vannprøvene som ble tatt.

Nordre Land kommune oppfordrer alle til å dele og informere sine naboer og andre berørte, da det digitale datasystemet som benyttes for å sende ut melding ikke fungerer.

På forhånd takk.