Nasjonale tiltak fra 4. januar
Tiltakene vil foreløpig vare til 19 januar for å få en bedre oversikt over situasjonen.
Nasjonale tiltak og anbefalninger

Følgende gjelder i Nordre Land fram til 19 januar:

 • Ungdomsskole i rødt fra 4. januar
 • Alle dagsenter stenges. Gjelder alle dagtilbud på Landmo, psykisk helse og rus, demente og vedsenter
 • Det er kun åpent for planlagte besøk på rådhuset. Vi anbefaler bruk av munnbind for alle besøkende
 • Bibliotek stenges
 • Kino stenges
 • NAV Nordre Land, Drop in - avtaler tlf. 930 61 658, mandager og torsdager kl. 12-14
 • Parken gjennomføres kun digitalt
 • Kulturskole: Det gjennomføres ikke fysisk undervisning i kulturskolen. Enetimer gis digitalt. Det samme gjelder også noe gruppeundervisning.

For ansatte i Nordre Land oppfordrer vi til å følge med på intranett og ansattgruppe på Facebook.

Status

 • Antall personer som nå er bekreftet smittet av korona og isolert: 2
 • Antall personer i karantene: 9
 • Totalt 62 personer har fått påvist smitte i Nordre Land siden mars 2020
 • I Nordre Land følger vi nasjonale anbefalninger, og har kun lokal anbefalning om å unngå besøk til Landmo og Korsvold
 • Første vaksinedoser ble satt 6. januar https://www.facebook.com/nordrelandkommune/photos/a.495060803962835/2134849636650602

Reza Aghdam er midlertidig kommuneoverlege i Nordre Land. 
Han er fastlege og sykehjemslege i kommunen.

Spørsmål fra media rettes til ordfører

Koronavaksinasjon
https://www.nordre-land.kommune.no/koronavaksinasjon.6354970-504731.html

Besøk
Besøk på Landmo skal begrenses og helst unngås, på samme måte som besøk i hjemmet. Vi ber om at kun 1 -2 av de nærmeste pårørende kommer på besøk de neste to ukene, foreløpig frem til 19. januar.
For mer info, les infoboksen under Informasjon til besøkende ved Landmo og Korsvold

Info om legekontorer
https://www.nordre-land.kommune.no/info-fra-legekontorer.6345146-504731.html

Smittesituasjon

Vi har hatt 62 smittetilfeller i Nordre Land. 

Januar 2021

 • 08.01 2 positive prøver. Kjent smittevei sporet til å komme fra utlandet
 • 01.01 1 positiv prøve. Kvinne i 30-åra

Desember 2020 4 positive prøver totalt

 • 13.12 1 positiv prøve. Folkeregistret i Nordre Land, men oppholder seg i en annen kommune
 • 08.12 1 positiv prøve. Kvinne i 40-åra
 • 04.12 1 positiv prøve. Mann i 30-åra
 • 01.12 1 positiv prøve. Mann i 30-åra

November 2020 43 positive prøver totalt

 • 29.11 1 positiv prøve. Mann i 70-åra
 • 27.11 2 positive prøver. Nærkontakter
 • 25.11 2 positive prøver. Nærkontakt og smittet i en annen kommune
 • 19.11 5 positive prøver. Nærkontakter
 • 18.11 1 positiv prøve. Ansatt Dæhli barnehage
 • 17.11 4 positive prøver. 2 nærkontakter og 2 med kjent smittevei
 • 16.11 1 positiv prøve. Kommuneoverlegen, kjent smittevei
 • 14.11 8 positive prøver. 7 er nærkontakter og en elev på Dokka videregående skole
 • 13.11 6 positive prøver. 4 nærkontakter, elev Torpa barne- og ungdomsskole og en person i 20 åra
 • 12.11 6 positive prøver. Nærkontakter
 • 11.11 1 positiv prøve. Smittet fra annen kommune
 • 10.11 1 positiv prøve. Smittet på Hovlitunet i Søndre Land
 • 05.11 1 positiv prøve. Elev Dokka barneskole
 • 03.11 3 positive prøver. Lærer, elev og nærkontakt Dokka barneskole
 • 02.11 1 positiv prøve. Nærkontakt

Oktober 2020 10 positive prøver totalt

 • 30.10 4 positive prøver. Tre er smittet av kjente nærkontakter og en er smittet på Gjøvik
 • 29.10 1 positiv prøve. Nærkontakt 
 • 28.10 1 positiv prøve. En ansatt på Dokka barneskole som har bosted i annen kommune har også testet positivt
 • 27.10 1 positiv prøve. Nærkontakt
 • 23.10 3 positive prøver. De smittede er i familie og ikke hatt nærkontakt med noen i Nordre Land etter smittetidspunkt

Før oktober 2020 2 positive prøver totalt

 • 11.9 1 positiv prøve. Folkeregistret i Nordre Land, men bor i en annen kommune hvor smitten er skjedd. Friskmeldt
 • 31.3 1 positiv prøve. Smitte er sporet til å komme fra utlandet. Friskmeldt

Test deg om du er syk

Dersom du får du symptomer som feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår
hals, eller sykdomsfølelse skal du teste deg. Undersøkelse og testing for Covid-19 er gratis for alle.

 • Hold minst 1 meter avstand
 • Begrens antall nærkontakter
 • Vask hender ofte og grundig
 • Hold deg isolert hvis du er syk

Ta vare på hverandre

Slik bestiller du koronatest

Tester tas på teststasjon Odnes legekontor.
Innbyggerne i Nordre Land og Søndre Land ringer direkte til teststasjonen og avtaler testing i henhold til gjeldende kriterier fra FHI

Telefonnr: 907 82 072

Telefonen er åpen mandag til fredag kl. 08.00 -10.00 og 12.30 – 14.30
 

Ventetid på telefon må påregnes.
Helsehuset på Odnes ligger bak Odnes skole, Skoleveien 3, 2879 Odnes

NB! Du MÅ melde deg på forhånd.
Det er ikke drop-in.
IKKE ring legekontoret for å bestille koronatest, ring nummeret over

Har du blitt testet for korona og venter på prøvesvar? 
Prøvesvaret får du etter noen dager ved å logge deg inn på helsenorge.no 

Barnehage

Fra nytt barnehageår 19. august er åpningstid kl. 07.00 til 16.30. Barn av samfunnskritisk personell vil fremdeles ha rett på tilsyn fram til kl 17.

Informasjon til besøkende ved Landmo og Korsvold

Besøk på Landmo og Korsvold:

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte av covid -19 iverksettes forsterkede tiltak ved besøk, foreløpig frem til 19. januar i henhold de nasjonale anbefalingene.
Besøk på Landmo skal begrenses og helst unngås, på samme måte som besøk i hjemmet. Vi ber om at kun 1 -2 av de nærmeste pårørende kommer på besøk. 

Besøk må avtales på forhånd.

Vi ser gjennom smittesporingsarbeidet at korona er veldig smittsomt. Vurdèr om besøk kan utsettes.

De restriksjoner som gjelder i den kommunen du bor i, gjelder også ved besøk her i Nordre Land kommune. Hold minst 1 meter avstand ved besøk og det anbefales at besøkende bruker munnbind.

I forkant av besøk:

 • Besøk på Landmo må avtales med avdelingen i forkant pr. telefon mellom kl. 11.00 – 13.00. 
 • Alle vil bli stilt noen spørsmål som må besvares:
  • Har du vært på reise utenfor Norge de siste 10 dager?
  • Har du vært i et område med vedvarende eller stigende spredning av koronavirus siste 10 dager? Hvis JA, anbefales det at du bruker munnbind under besøket.
  • Har du hatt nærkontakt med en person som har hatt luftveissymptomer siste 10 dager eller er i karantene? Hvis JA, anbefales det du bruker munnbind under besøket.
  • Har du hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk av koronavirus siste 10 dager?
  • Har du akutte luftveissymptomer som for eksempel; hoste, feber, nedsatt smak- og luktesans, sår hals eller sykdomsfølelse?
  • Er du under Covid -19 testing, venter på prøvesvar, har avtale om eller vurderer å ta en test?
 • Individuelle vurderinger tas i hvert tilfelle for besøk.
 • Egenerklæring fylles før besøket, denne makuleres etter 10 dager.
 • Alle besøkende skriver navn og telefonnummer i besøksprotokollen som makuleres etter 10 dager.
 • Besøk skal foregå på avtalt sted med antall besøkende som ivaretar smittevernregler.

Signere egenerklæringsskjema Egenerklæring for besøkende

Vi ber om at besøk unngås rundt måltidene:

09.00 – 10.00, 12.30 - 13.30, 15.30 - 16.30, 19.00 – 20.00

Under besøk:

 • Hold min. 1 meter avstand og følg smittevernrutiner
 • Alle skal utføre god håndhygiene før og etter besøket.
 • Beboer følges av personalet til avtalt tid og sted.
 • Besøk følges inn korteste vei til avtalt sted.
 • Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene.
 • Hvis besøkende har med mat skal alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Det vil i denne perioden ikke være mulig å benytte avdelingens dekketøy.

Etter besøket:
Hvis du får påvist covid -19 etter besøket, må du opplyse om at du har vært på besøk som en del av smittesporingen. Kontakt avdelingen du har besøkt så raskt som mulig og informer om dette.

Vi håper vi fortsatt kan unngå covid -19 og ber om at alle følger smittevernrådene


 

Kontaktinformasjon:

 • Avdeling 1:         61 11 63 90 / 468 73 119
 • Avdeling 2:         61 11 63 80 / 904 07 139
 • Avdeling 3:         61 11 63 38 / 948 56 903
 • Rehab avd:        61 11 63 37 / 948 56 943
 • Soltun:                61 11 63 70
 • Eirtun:                 905 39 190
 • For post / varelevering ved hovedinngang ring: 61 11 63 78 / 61 11 63 83
 • For varelevering til varemottak ring vaktmester: 977 91 233 / 908 70 329
 • Korsvold:            976 80 085
 • For post / varelevering Korsvold ring: 977 91 227