Smittesituasjon

Vi har hatt ett tilfelle av kronasmitte i Nordre Land som er sporet til å komme fra utlandet. Den smittede er en mann som har vært isolert i hjemmekarantene siden hjemkomst og er friskmeldt.

Smitten tar ikke ferie, så det er viktig at gode rutiner opprettholdes i sommer.
Se oppfordring og takk for god innsats fra kommunestyret i Nordre Land: 
Smitten tar ikke ferie

Barnehage
Åpningstida i barnehagene i Nordre Land vil være kl 7-16 til nytt barnehageår i august. Barn av samfunnskritisk personell vil fremdeles ha rett på tilsyn fram til kl 17.


Ta vare på hverandre.

Åpningstid NAV Nordre Land oppdatert 8.6

Vakttelefon nødhjelp (sosial)
Mandag-fredag fra kl 12-14 (stengt helligdager)
Med nødhjelp menes:  Mangler penger til mat, livsviktige medisiner eller mangler bolig. Er du i en slik situasjon, så ring 412 97 189 for bistand.  
Du kan også ringe vårt kontaktsenter på 55 55 33 33 (Mandag-fredag kl 8-1530) 
 
DROPIN: Møte/hjelp uten avtale (ikke nødhjelp)
Mandager og torsdager fra kl 12-14 (stengt helligdager) Ønsker du å prate med oss, ring 930 61 658. Vi kommer og henter deg. 
 
Avtalte møter
Mandag-fredag fra kl 8-15.30 (stengt helligdager) 
 
Ønsker du å avtale møte med oss, ring tlf 55 55 33 33, eller ta kontakt med din veileder via dialogmelding på https://www.nav.no/person/dittnav

www.nav.no finner du til enhver tid oppdatert informasjon. Om det er noe som er uklart kan du ringe vårt kontaktsenter på tlf 55 55 33 33.
Bedrifter bes også forholde seg til informasjon som legges ut på www.nav.no og https://www.nav.no/no/bedrift og evt ringe vårt kontaktsenter på tlf. 55 55 33 36 og det er noe som er uklart.
 

Besøksrestriksjoner Landmo og Korsvold

Oppdaterte retningslinjer for besøk på Landmo 1.7

Vi takker for god forståelse og et godt samarbeid under denne utfordrende tiden. Vi har full forståelse for at det kan føles vanskelig å ikke ha den nære og gode relasjonen dere er vant til. For oss som arbeider på sykehjemmet, har det også vært en uvanlig og ressurskrevende periode. Det har vært store endringer i våre rutiner, men vi har gjort vårt beste for at beboerne skal ha en så normal hverdag som mulig med verdifullt innhold.

Vi har arbeidet mye med forebyggende arbeid disse månedene, og jobbet for å finne nye, kreative løsninger for å opprettholde en god pasient- og pårørendekontakt. Beboerne har modig forsøkt seg ut i en noe ukjent verden, med digitale løsninger. Det har vært fint å se gjensynsgleden gjennom skjermene.

Vi er takknemlige for at vi inntil videre har unngått Covid-19 smitte inn på sykehjemmet vårt.

Bakgrunn: Det nye koronaviruset smitter først og fremst via dråpesmitte og kontaktsmitte. Smittede personer er mest smittsomme tidlig i sykdomsforløpet, men kan smitte én til to dager før de får symptomer. Viruset fører til sykdommen covid-19 som kan være alvorlig for personer i risikogruppene, spesielt eldre personer og pasienter med enkelte kroniske sykdommer. Smittevernrådene som er utarbeidet for de kommunale helse- og omsorgsinstitusjonene har som formål å forebygge at SARS-CoV-2 kommer inn i og sprer seg i institusjonene, uten å begrense beboernes sosiale liv mer enn nødvendig. Det er viktig å legge til rette for besøk, samtidig som det er viktig å unngå at besøkende fører med seg smitte inn på helse- og omsorgsinstitusjoner, særlig der det bor personer i risikogrupper. Selv om det er utøvd godt smittevern kan det oppstå smittetilfeller. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere denne risikoen i størst mulig grad.

Det er videreført låste dører på sykehjemmet, og besøk skal fortsatt utføres på uteområdet i den grad det lar seg gjøre.
Vi ber om rolig stund rundt måltidene våre, da dette er viktige tidspunkt for våre beboere: 09-10, 12.30-13.30, 15.30-16.30 og 19-20.

I forkant av besøk:

 • Fysiske besøk må avklares med institusjonen i forkant pr. telefon.
 • Du kan ringe for å avtale besøk fra kl. 11.00 – 13.00. 
 • Maks antall besøkende er 4 + beboer ved utendørsbesøk, og 2 + beboer inne på pasientrom
 • Hold avstand min. 1 meter

 

Under besøk:

 • Etter anbefaling fra myndighetene, ønsker vi å holde oversikt over hvem som besøker institusjonen, slik at smitteoppsporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages hos pasient/bruker, besøkende eller personell. På Landmo sykehjem fører vi en besøksprotokoll ved ankomst, denne informasjonen blir makulert etter 10 dager.
 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Besøkende vil møtes ved inngangsdør av personale, og skal gå direkte til og fra beboerrommet og ikke oppholde seg i fellesarealer. Hvis pasienten/beboeren ikke har enerom, må besøk tilrettelegges etter avtale.
 • Besøk på Landmo sykehjem må begrenses til et minimum denne perioden, og besøkstiden er maks 1 time. Ved alvorlig syke vil det etter avtale gjøres individuelle vurderinger.
 • Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Det vil i denne perioden ikke være mulig å benytte avdelingens dekketøy. Ber om at dere evt. tar med engangsutstyr ved bespisning ute.
 • Røyking er forbudt ved institusjonens områder.
 • Det er dessverre ikke mulighet for å benytte toaletter tilknyttet sykehjemmet for besøkende nå.

 

Ved økende smitte i kommunen, kan det bli innført strengere besøksrestriksjoner igjen – dette for å beskytte våre beboere på best mulig måte.
Vi har hatt noen utfordringer med at våre besøksrestriksjoner ikke blir overholdt, og håper at denne informasjonen er tydelig og oppklarende.
Ved spørsmål, ta gjerne kontakt.
Vi ønsker dere en fortsatt god sommer og håper dere får gode og verdifulle stunder i lag med deres nærmeste. Takk for at dere er våre støttespillere!

For å avklare om du/dere kan komme må du ta kontakt med avdelingen på telefon:
Avdeling 1:  61 11 63 90
Avdeling 2:  61 11 63 80
Avdeling 3:  61 11 63 38
Rehab avd:   61 11 63 37
Soltun/Eirtun: 61 11 63 70 / 90 53 91 90
For post / varelevering ved hovedinngang ring: 61116378 / 61116383
For varelevering til varemottak ring vaktmester: 977 91 233 / 908 70 329
 
Har du hatt tegn på infeksjon i luftveiene kan du ikke komme på besøk til Landmo. For å avklare vil vi stille deg følgende spørsmål:
Har du vært i et område med vedvarende spredning av koronavirus de siste 10 dager?
Har du hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk av koronavirus, eller som har luftveissymptomer?
Har du luftveissymptomer som hoste, tung pust, feber, sår hals eller diare/magesmerter med ukjent årsak?
 

Oppdaterte retningslinjer for besøk på Korsvold 28.5

 • Dørene er låst for å forebygge smitte av koronavirus.
 • Besøk må avtales med avdelingen på forhånd på telefon 976 80 085
 • Antall besøkende kan ikke være høyere enn at anbefalt avstand, minst 1 meter, og at smittevernråd kan følges.
 • Pårørende eller andre som har luftveissymptomer, er i hjemmekarantene, er sansynlig eller bekreftet smittet med covid-19, kan i utgangspunktet ikke komme på besøk.
 • Alle benytter hovedinngangen, hvor besøksprotokoll signeres.
 • Håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Gå direkte til og fra leilighet, hold også minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den du besøker.
 • Hvis besøkende har med mat, er håndhygiene særlig viktig.
 • Unngå besøk under avdelingens måltider.
 • For å kunne ivareta gjeldende smittevernråd, må antall og lengde på besøk begrenses

Kontakt avdelingen:             976 80 085
For post/varelevering:         977 91 227

Gjøvikregionen oppretter felles koronasmitte-avdeling

Kommunene i Gjøvikregionen har opprettet en felles avdeling for koronasmittede på omsorgssenteret Labo i Østre Toten. 

Det betyr at smittede i kommunene som trenger pleie fra kommunehelsetjenesten skal legges inn på denne avdelingen. Dette er et grep som gjør at kommunene samler ressursene for å håndtere smittede på ett sted. Det er både effektivt og praktisk, ikke minst i forhold til bruk av personell og smittevernutstyr som det fortsatt er stor knapphet på.

Koordinerer korttidsplasser
Kommunene vil også koordinere bruk av korttidsplasser for å øke samlet kapasitet og differensiere tilbudene etter behov. Det opprettes en egen regional koordineringssentral som vil møtes hyppig for å samordne tildeling av plasser i regionen. Kommunene er også rustet dersom det skulle bli en kraftig økning i koronasmittede i regionen. I et slikt verstefallsscenario ses det også på samarbeid med eksterne leverandører for å dekke behovet. Dette vil det bli jobbet videre med de nærmeste ukene.

Et fleksibelt opplegg
Kommunedirektørene/rådmennene i Gjøvikregionen har gitt sin tilslutning til løsningen, som ble lagt fram av helse- og omsorgslederne i regionen. De framhever at det er et fleksibelt opplegg som kan skaleres opp og ned etter behov, og at det er jobbet bra med pasientflyt for å komme fram til en god, regional løsning. Ordførerne har blitt orientert om løsningen, og de er tilfreds med at regionen står samlet om å finne praktiske løsninger i denne krisen.

Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom åpner igjen

men med enkelte tilrettelegginger i fht smittevern:

- Barn, foresatte eller ungdom som er i karantene, har symptomer på sykdom eller er syke skal ikke komme på helsestasjonen eller skolehelsetjenesten
- Det oppfordres til å komme til oppsatt tid, og gi fortløpende informasjon via sms ved forsinkelser
- Barn som skal på helsestasjonen følges helst av en forelder såfremt det ikke er særlige behov som gjør at to må følge barnet
- Søsken bør ikke tas med på konsultasjoner. Unntak er hvis foreldre ikke kan komme uten å ta med søsken, og de må da være friske
- Gruppekonsultasjoner erstattes med individuelle konsultasjoner 
- Hjemmebesøk, både av jordmor og helsesykepleier,  erstattes med konsultasjon på helsestasjonen der det er mulig
- Skolehelsetjenesten fra 1.- 4. klasse går som normalt
- Skolehelsetjenesten fra 5. – 10. klasse skal prioritere vaksinasjoner, oppfølging av høyde/vekt, samt 8. klassesamtalen
- Helsestasjon for ungdom åpnes for konsultasjoner
- Gravide, vi ønsker å følge deg, som er gravid opp som vanlig.
   Svangerskapskonsultasjonene kjører som normalt og du er velkommen til å ta kontakt. Vi ønsker at du tar kontakt før avtalt time hvis du ikke er frisk. 
- Helsestasjon for ungdom åpner fra tirsdag 28.04, og er åpen fra 14.00 – 16.00 på helsehuset, og fra 16.00 – 17.00 på Parken
 
Kontakttelefon til helsesykepleiertjenesten: 416 39 501

 

Økonomisk tiltakspakke i Gjøvikregionen oppdatert 18.3

Ordførerne i Gjøvikregionen hadde onsdag 18. mars sitt første etter at koronaviruset oppsto. Kommunene er enige om å gi en økonomisk tiltakspakke til innbyggere og næringsliv som følge av krisen som har oppstått.

Målet med pakken er å redusere og hindre betalingsutfordringer som næringsliv og innbyggere kan oppleve. Disse tiltakene fra kommunen kommer i tillegg til regjeringens tiltakspakker, og inneholder:

Fritak for betaling

1. Fritak for betaling i barnehage og SFO

 • Kommunene vil ikke fakturere for barnehage- og SFO-plasser nå som disse tjenestene er stengt.
 • Kommunene vil heller ikke fakturere for barn som har tilsynsplass.

2. Fritak for betaling av kommunale tjenester som nå ikke kan benyttes

 • Kommunene vil ikke fakturere for tjenester og ytelser som ikke kan benyttes eller leveres av kommunen. Dette gjelder for eksempel semesteravgiften i kulturskolen.

Vi sender ut faktura på tjenester og ytelser som leveres som normalt

Kommunene tilbyr utsatt betalingsfrist til 1. juli.
Kommunen tilbyr utsatt betalingfrist til 1. juli uten forsinkelsesrente. Det er ikke nødvendig å søke om dette. Det gjelder både for privatpersoner og bedrifter.
For at innbyggere og næringsliv ikke skal komme i økonomisk uføre i sommer/høst, anbefaler vi likevel at du betaler helt eller delvis hvis økonomien tillater det.

Har du behov for betalingsavtale?
De som likevel har behov for å inngå betalingsavtaler på utestående krav til kommunen for perioden 12. mars – 1. juli, må ta kontakt med økonomiavdelingen i sin kommune i god tid før 1. juli.

Startlån
For de som har startlån/sosiallån som forvaltes av Lindorff, kan Lindorff etter søknad innvilge inntil 6 måneders avdragsfrihet.

Fakturaer inn til kommunen
Kommunene vil forsøke å betale alle mottatte fakturaer så raskt som mulig, slik at vi letter på bedriftenes likviditetsutfordringer.

Ta gjerne kontakt med oss
Selv om våre ansatte jobber hjemmefra nå, er vi tilgjengelige.

 

Er du i karantene og trenger hjelp til å handle matvarer?

Røde Kors bistår gjerne.
Ta kontakt på tlf. 928 09 309