Vi har nettopp fått beskjed om en positiv Covid-19 prøve.
Vedkommende er folkeregistrert i Nordre Land, men bor i en annen kommune hvor smitten er skjedd, og hvor vedkommende 
fortsatt oppholder seg. Dette er det andre koronatilfellet som er registrert i Nordre Land. 

Slik bestiller du koronatest:
Kontakt ditt legekontor
Dokka legesenter tlf. 61 11 46 00
Torpa legesenter tlf. 61 11 46 50
Du får beskjed om oppmøtested og oppmøtetidspunkt

Har du blitt testet for korona og venter på prøvesvar? 
Prøvesvaret får du etter noen dager ved å logge deg inn på helsenorge.no 


Test deg om du er syk
• Dersom du får du symptomer som feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår
hals, eller sykdomsfølelse skal du ringe fastlege for testing. Undersøkelse og testing
for Covid-19 er gratis for alle.

Karantene
• Mange må i karantene når de reiser inn i Norge. Gjelder dette deg? Oversikten finner du
helsenorge.no/coronavirus
Har du hatt nærkontakt med noen som er smittet, skal du være i karantene i ti dager, uansett.
Hvis du har vært på reise i et rødt land, skal du være i karantene i ti dager, uansett. Såfremt du ikke er sesongarbeider eller underlagt andre unntaksregler i covid-19-forskriften.
Hvis du har symptomer på nyoppstått luftsveisinfeksjon skal du holde deg hjemme.

Smittesituasjon
Vi har hatt ett tilfelle av kronasmitte i Nordre Land som er sporet til å komme fra utlandet. Den smittede er en mann som har vært isolert i hjemmekarantene siden hjemkomst og er friskmeldt.
• Hold minst 1 meter avstand
• Vask hender ofte og grundig
• Hold deg isolert hvis du er syk

Barnehage 
Fra nytt barnehageår 19. august er åpningstid kl. 07.00 til 16.30. Barn av samfunnskritisk personell vil fremdeles ha rett på tilsyn fram til kl 17.

Ta vare på hverandre.

Informasjon til besøkende ved Landmo og Korsvold

 

Vi er fortsatt i beredskap med besøksregler etter anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Det betyr at vi har låste dører, og besøk må avtales på forhånd. Det er tilrettelagt for besøk på uteområder og inne.

I forkant av besøk:

 • Besøk må avtales med avdelingen i forkant pr. telefon mellom kl. 11.00 – 13.00. 
 • Alle vil bli stilt noen spørsmål som må besvares:
  • Har du vært på reise utenfor Norge siste 10 dager?
  • Har du vært i et område med høy spredning av koronavirus de siste 10 dager?
  • Har du hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk av koronavirus?
  • Har du luftveissymptomer?
 • Individuelle vurderinger tas i hvert tilfelle for besøk.
 • Besøk skal foregå på avtalt sted med maks antall besøkende 4 på uteområde og 2 inne.

Vi ber om at besøk unngås rundt måltidene:
09.00 – 10.00, 12.30 - 13.30, 15.30 - 16.30, 19.00 – 20.00
 

Under besøk:

 • Hold avstand min. 1 meter og følg smittevernrutiner
 • Alle skal utføre håndhygiene og skrive navn og telefonnummer i besøksprotokollen
 • Beboer følges av personalet til avtalt tid og sted.
 • Besøk følges inn korteste vei til avtalt sted.
 • Besøk på Landmo bør være maks 1 time.
 • Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene.
 • Hvis besøkende har med mat skal alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Det vil i denne perioden ikke være mulig å benytte avdelingens dekketøy. Ber om at dere evt. tar med engangsutstyr ved bespisning ute.

Etter besøket:
Hvis du får påvist covid -19 etter besøket, må du opplyse om at du har vært på besøk som en del av smittesporingen. Kontakt avdelingen du har besøkt så raskt som mulig og informer om dette.

Vi håper vi fortsatt kan unngå covid -19 og ber om at alle følger smittevernrådene.


 

Kontaktinformasjon:

Avdeling 1:         61 11 63 90 / 468 73 119

Avdeling 2:         61 11 63 80 / 904 07 139

Avdeling 3:         61 11 63 38 / 948 56 903

Rehab avd:        61 11 63 37 / 468 32 764

Soltun:                61 11 63 70
Eirtun:                 905 39 190

For post / varelevering ved hovedinngang ring: 61 11 63 78 / 61 11 63 83
For varelevering til varemottak ring vaktmester: 977 91 233 / 908 70 329

Korsvold:            976 80 085

For post / varelevering Korsvold ring: 977 91 227

Åpningstid NAV Nordre Land oppdatert 8.6

Vakttelefon nødhjelp (sosial)
Mandag-fredag fra kl 12-14 (stengt helligdager)
Med nødhjelp menes:  Mangler penger til mat, livsviktige medisiner eller mangler bolig. Er du i en slik situasjon, så ring 412 97 189 for bistand.  
Du kan også ringe vårt kontaktsenter på 55 55 33 33 (Mandag-fredag kl 8-1530) 
 
DROPIN: Møte/hjelp uten avtale (ikke nødhjelp)
Mandager og torsdager fra kl 12-14 (stengt helligdager) Ønsker du å prate med oss, ring 930 61 658. Vi kommer og henter deg. 
 
Avtalte møter
Mandag-fredag fra kl 8-15.30 (stengt helligdager) 
 
Ønsker du å avtale møte med oss, ring tlf 55 55 33 33, eller ta kontakt med din veileder via dialogmelding på https://www.nav.no/person/dittnav

www.nav.no finner du til enhver tid oppdatert informasjon. Om det er noe som er uklart kan du ringe vårt kontaktsenter på tlf 55 55 33 33.
Bedrifter bes også forholde seg til informasjon som legges ut på www.nav.no og https://www.nav.no/no/bedrift og evt ringe vårt kontaktsenter på tlf. 55 55 33 36 og det er noe som er uklart.
 

Gjøvikregionen oppretter felles koronasmitte-avdeling

Kommunene i Gjøvikregionen har opprettet en felles avdeling for koronasmittede på omsorgssenteret Labo i Østre Toten. 

Det betyr at smittede i kommunene som trenger pleie fra kommunehelsetjenesten skal legges inn på denne avdelingen. Dette er et grep som gjør at kommunene samler ressursene for å håndtere smittede på ett sted. Det er både effektivt og praktisk, ikke minst i forhold til bruk av personell og smittevernutstyr som det fortsatt er stor knapphet på.

Koordinerer korttidsplasser
Kommunene vil også koordinere bruk av korttidsplasser for å øke samlet kapasitet og differensiere tilbudene etter behov. Det opprettes en egen regional koordineringssentral som vil møtes hyppig for å samordne tildeling av plasser i regionen. Kommunene er også rustet dersom det skulle bli en kraftig økning i koronasmittede i regionen. I et slikt verstefallsscenario ses det også på samarbeid med eksterne leverandører for å dekke behovet. Dette vil det bli jobbet videre med de nærmeste ukene.

Et fleksibelt opplegg
Kommunedirektørene/rådmennene i Gjøvikregionen har gitt sin tilslutning til løsningen, som ble lagt fram av helse- og omsorgslederne i regionen. De framhever at det er et fleksibelt opplegg som kan skaleres opp og ned etter behov, og at det er jobbet bra med pasientflyt for å komme fram til en god, regional løsning. Ordførerne har blitt orientert om løsningen, og de er tilfreds med at regionen står samlet om å finne praktiske løsninger i denne krisen.

Er du i karantene og trenger hjelp til å handle matvarer?

Røde Kors bistår gjerne.
Ta kontakt på tlf. 928 09 309