Koronastatus i Nordre Land

Det første smittetilfellet som kommuneoverlegen fikk bekreftet 31.3, er sporet til å komme fra utlandet. Den smittede er en mann som har vært isolert i hjemmekarantene siden hjemkomst og er friskmeldt.

 

Følgende er stengt i Nordre Land:

 • NAV, stengt for besøk
 • Parken ungdomsklubb - delvis åpen
 • Biblioteket - åpent for bokbestillinger fra 22.4
 • Vedsenteret
 • Dagavdelinger i helse og omsorg
 • Landmo og Korsvold
 • Rådhuset er stengt unntatt for avtalte besøk
 • Brannstasjonen 

Åpningstida i barnehagene i Nordre Land vil være kl 7-15:30 ut mai. Barn av samfunnskritisk personell vil fremdeles ha rett på tilsyn fram til kl 17 for at foresatte får utført sine oppgaver. 

Regjeringen varslet nye nasjonale retningslinger fra 7/5 
Full oversikt over regjeringens plan og justeringer av koronatiltak får du på https://www.regjeringen.no/…/regjeringens-plan-o…/id2701493/.
Ta vare på hverandre.

Gjøvikregionen oppretter felles koronasmitte-avdeling

Kommunene i Gjøvikregionen har opprettet en felles avdeling for koronasmittede på omsorgssenteret Labo i Østre Toten. 

Det betyr at smittede i kommunene som trenger pleie fra kommunehelsetjenesten skal legges inn på denne avdelingen. Dette er et grep som gjør at kommunene samler ressursene for å håndtere smittede på ett sted. Det er både effektivt og praktisk, ikke minst i forhold til bruk av personell og smittevernutstyr som det fortsatt er stor knapphet på.

Koordinerer korttidsplasser
Kommunene vil også koordinere bruk av korttidsplasser for å øke samlet kapasitet og differensiere tilbudene etter behov. Det opprettes en egen regional koordineringssentral som vil møtes hyppig for å samordne tildeling av plasser i regionen. Kommunene er også rustet dersom det skulle bli en kraftig økning i koronasmittede i regionen. I et slikt verstefallsscenario ses det også på samarbeid med eksterne leverandører for å dekke behovet. Dette vil det bli jobbet videre med de nærmeste ukene.

Et fleksibelt opplegg
Kommunedirektørene/rådmennene i Gjøvikregionen har gitt sin tilslutning til løsningen, som ble lagt fram av helse- og omsorgslederne i regionen. De framhever at det er et fleksibelt opplegg som kan skaleres opp og ned etter behov, og at det er jobbet bra med pasientflyt for å komme fram til en god, regional løsning. Ordførerne har blitt orientert om løsningen, og de er tilfreds med at regionen står samlet om å finne praktiske løsninger i denne krisen.

Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom åpner igjen

men med enkelte tilrettelegginger i fht smittevern:

- Barn, foresatte eller ungdom som er i karantene, har symptomer på sykdom eller er syke skal ikke komme på helsestasjonen eller skolehelsetjenesten
- Det oppfordres til å komme til oppsatt tid, og gi fortløpende informasjon via sms ved forsinkelser
- Barn som skal på helsestasjonen følges helst av en forelder såfremt det ikke er særlige behov som gjør at to må følge barnet
- Søsken bør ikke tas med på konsultasjoner. Unntak er hvis foreldre ikke kan komme uten å ta med søsken, og de må da være friske
- Gruppekonsultasjoner erstattes med individuelle konsultasjoner 
- Hjemmebesøk, både av jordmor og helsesykepleier,  erstattes med konsultasjon på helsestasjonen der det er mulig
- Skolehelsetjenesten fra 1.- 4. klasse går som normalt
- Skolehelsetjenesten fra 5. – 10. klasse skal prioritere vaksinasjoner, oppfølging av høyde/vekt, samt 8. klassesamtalen
- Helsestasjon for ungdom åpnes for konsultasjoner
- Gravide, vi ønsker å følge deg, som er gravid opp som vanlig.
   Svangerskapskonsultasjonene kjører som normalt og du er velkommen til å ta kontakt. Vi ønsker at du tar kontakt før avtalt time hvis du ikke er frisk. 
- Helsestasjon for ungdom åpner fra tirsdag 28.04, og er åpen fra 14.00 – 16.00 på helsehuset, og fra 16.00 – 17.00 på Parken
 
Kontakttelefon til helsesykepleiertjenesten: 416 39 501

 

Spørsmål om barnehage og skole

Barnehageoppstart 20.april

Vi gleder oss til å møte barna i barnehagen igjen selv om hverdagen fremdeles blir litt annerledes enn før.
Vi har satt oss inn i veilederen og retningslinjene for åpning som kom 15. april. Ledere og ansatte i barnehagen skal bruke de neste dagene godt for å forberede en trygg og god oppstart.

Mye er forberedt allerede. Barnehagene er grundig rengjort, alle leker, hyller, kontaktpunkter og overflater er desinfisert. Det gjennomføres opplæring i ekstra smittevern for alle ansatte i løpet av torsdag og fredag. Såpe, sprit, hansker til stell, papir og rengjøringsmidler skal fylles opp og ekstra renholdsrutiner er etablert. Helsesykepleiertjenesten er på befaring og foretar opplæring i alle barnehagene før åpning.
Vi skal de neste dagene etablere små og faste lekegrupper, legge bemanningsplaner som bidrar til minst mulig bevegelse mellom grupper. Vi skal ta stilling til henting og leveringsrutiner, måltider, informasjon til foreldre og vurdere hvilken åpningstid vi klarer å ha for å sikre nok bemanning. Og en del til.
Så vi har noen hektiske dager foran oss, men vil komme med informasjon og svar på spørsmål så snart det meste er klart.

Vi skjønner om både foreldre, barn og ansatte har spørsmål, og kanskje også bekymring, rundt at barnehager og skoler gradvis skal åpnes igjen fra 20. april. 

- Vi bruker tiden godt fram til 20. og 27. april til å forbereder oss på å ta imot først barnehagebarna 20. april og deretter 1. -4. trinn 27. april på en trygg måte som tilfredsstiller myndighetenes krav til smittevern, sier Anne Mari Kind leder for barnehage og skole.

Smittevernveileder for barnehage
Smittevernveileder for 1-7 trinn grunnskole

Regjeringen skriver at det blir unntak fra plikten til å gå på skole for barn i risikogrupper og barn som lever sammen med familie i risikogrupper, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning. Kommunene skal også fortsatt gi et skoletilbud til alle utsatte barn og unge, også de over 4. trinn.

Hjemmeundervisningen vil fortsette for 5.-7. trinn og ungdomstrinnet slik nasjonale myndigheter legger opp til.

De som trenger pass av sine barn for å løse samfunnskritiske oppgaver* må melde dette til barnehagestyrer eller rektor/inspektør i sitt barns barnehage eller skole slik at vi kan sikre tilstrekkelig bemanning. Det vil være ansatte i den enkelte barnehage eller skole som tar ansvar for disse barna. Oppmøte er i barnets barnehage eller skole.

Barnehager

Kontaktperson

Kontaktperson

Dæhli barnehage

 

Styrer

 Lise Rehaug 41 62 43 05

Ped.leder

Vibeke C Bakken: 90 89 40 09

Øygardsjordet barnehage

Styrer

Gunvor F. Framnes 958 19 732

Ped.leder

Siw Anette Lillehaug 416 12 400

Furulund barnehage

 

Styrer

Tone M. Brattrud  928 23 372

Ped.leder

Krisitin Øverlier 997 25 016

Tonlia barnehage

 

Styrer

Lisbeth Nygård 970 33 990

Ped.leder

Monika Engelund 994 51 905

Mariringen barnehage

Styrer

Gun H. Nybo 951 6 27 71

Ped.leder

Aud Kristin Gjerdbakken 991 60 620

Solheim barnehage

 

Styrer

Ingunn Finstuen  947 82 737

Ped.leder Gry Slethei

958 68 461

Skoler

Kontaktperson

Kontaktperson

Dokka barneskole

 

Rektor

Bjørn Saur  934 53 808

Inspektør

Trond Olav Lillejordet 91531191

Dokka ungdomsskole

 

Rektor

Torleif V. Willassen 950 21 675

Inspektør 

Lene Ulsaker Røste 922 98 041

Torpa barne- og ungdomsskole

Rektor

Karin Wiik  916 76 125 / 48170242

Inspektør

Olaug Parthaugen 918 17 948

*Dette er de oppgavene som regjeringen har beskrevet som samfunnskritiske

Krisepakke til idrett, kultur og frivillighet - søk arrangementskompensasjon

Fra 14. april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Søknadsfristen er 21. april.

Over hele Norge har en rekke arrangementer innen idrett, kultur og frivillighet blitt utsatt, stengt eller avlyst. Krisepakken, en stor kompensasjonsordning på en milliard kroner, er ment å avhjelpe situasjonen.

Nå er mye klart for at aktører som faller inn under ordningen kan søke om kompensasjon for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

Søknadsfrist 21. april

21. april er frist for å søke om kompensasjon. Du kan lese hvordan du søker på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet og Kulturrådet, som forvalter de to ordningene.

Info om NAV Nordre Land oppdatert 1.4

Koronavirus – hva gjelder i min situasjon?

NAV kontoret har stengt pga koronasituasjonen
For å bidra til å redusere smittespredning i samfunnet er publikumsmottaket i NAV inntil videre stengt. Dersom du mangler penger til mat, livsviktige medisiner eller mangler bolig kan du ringe vårt nødnummer 412 97 189 mellom kl 12-14 på hverdager. Andre henvendelser som ikke omhandler slike nødsituasjoner må vi dessverre henvise til www.nav.no. På www.nav.no/person/kontakt-oss kan du:

 • Chatte med oss
 • Kontakt din veileder og spørre om det du lurer på eller bestille timeavtale.
 • Send oss spørsmål eller gi informasjon om nye opplysninger i saken din

www.nav.no finner du til enhver tid oppdatert informasjon. Om det er noe som er uklart kan du ringe vårt kontaktsenter på tlf 55 55 33 33.
Bedrifter bes også forholde seg til informasjon som legges ut på www.nav.no og https://www.nav.no/no/bedrift og evt ringe vårt kontaktsenter på tlf. 55 55 33 36 og det er noe som er uklart.
Vær imidlertid klar over at det kan være lang ventetid på telefonen.

Økonomisk tiltakspakke i Gjøvikregionen oppdatert 18.3

Ordførerne i Gjøvikregionen hadde onsdag 18. mars sitt første etter at koronaviruset oppsto. Kommunene er enige om å gi en økonomisk tiltakspakke til innbyggere og næringsliv som følge av krisen som har oppstått.

Målet med pakken er å redusere og hindre betalingsutfordringer som næringsliv og innbyggere kan oppleve. Disse tiltakene fra kommunen kommer i tillegg til regjeringens tiltakspakker, og inneholder:

Fritak for betaling

1. Fritak for betaling i barnehage og SFO

 • Kommunene vil ikke fakturere for barnehage- og SFO-plasser nå som disse tjenestene er stengt.
 • Kommunene vil heller ikke fakturere for barn som har tilsynsplass.

2. Fritak for betaling av kommunale tjenester som nå ikke kan benyttes

 • Kommunene vil ikke fakturere for tjenester og ytelser som ikke kan benyttes eller leveres av kommunen. Dette gjelder for eksempel semesteravgiften i kulturskolen.

Vi sender ut faktura på tjenester og ytelser som leveres som normalt

Kommunene tilbyr utsatt betalingsfrist til 1. juli.
Kommunen tilbyr utsatt betalingfrist til 1. juli uten forsinkelsesrente. Det er ikke nødvendig å søke om dette. Det gjelder både for privatpersoner og bedrifter.
For at innbyggere og næringsliv ikke skal komme i økonomisk uføre i sommer/høst, anbefaler vi likevel at du betaler helt eller delvis hvis økonomien tillater det.

Har du behov for betalingsavtale?
De som likevel har behov for å inngå betalingsavtaler på utestående krav til kommunen for perioden 12. mars – 1. juli, må ta kontakt med økonomiavdelingen i sin kommune i god tid før 1. juli.

Startlån
For de som har startlån/sosiallån som forvaltes av Lindorff, kan Lindorff etter søknad innvilge inntil 6 måneders avdragsfrihet.

Fakturaer inn til kommunen
Kommunene vil forsøke å betale alle mottatte fakturaer så raskt som mulig, slik at vi letter på bedriftenes likviditetsutfordringer.

Ta gjerne kontakt med oss
Selv om våre ansatte jobber hjemmefra nå, er vi tilgjengelige.

 

Er du i karantene og trenger hjelp til å handle matvarer?

Røde Kors bistår gjerne.
Ta kontakt på tlf. 405 43 405 mellom kl 08-20 om