Status

 • Antall personer som nå er bekreftet smittet av korona og isolert: 13
 • Antall personer i karantene: Ca. 30
 • Totalt 52 personer har fått påvist smitte i Nordre Land siden mars 2020
 • Antall personer innlagt på sykehus: 1

Det er kommuneoverlegen som for tiden er innlagt på Gjøvik sykehus for nødvendig behandling etter at han forrige uke ble smittet med covid-19.
Kommuneoverlegen i Søndre Land bistår kommunen inntil videre.

 Vi anmoder til at spørsmål fra media rettes til ordfører

 • Alle dagtilbud som gjennomføres på Landmo stenges ut uke 49
 • Alle skoler er på gult nivå
 • Kriseledelsen anbefaler at treninger, samlinger, arrangementer og fritidsaktiviteter avlyses ut uke 48 i hele kommunen, men åpner opp igjen fra uke 49 

Rødt nivå på innebærer:
På rødt nivå skal elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter, og det kan være nødvendig å begrense oppmøte i skoler og SFO.
Skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre.
▪️ Ingen syke skal møte på skolen
▪️ God hygiene og forsterket renhold
▪️ Unngå fysisk kontakt mellom ansatte og dele inn elevene og barna i mindre kohorter med faste voksne så langt som mulig
▪️ Sikre avstand mellom kohorter som ikke samarbeider
▪️ Egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i friminutter og pauser
▪️ Mulighet for redusert tilbud og alternerende oppmøtetider

Nye nasjonale tiltak fra 5.11. De nasjonale smitteverntiltakene er forlenget i minst tre uker fra 25. november.
Regjeringen kommer med tiltak for jul og nyttår i uke 49.

- Hold dere hjemme, ha minst mulig sosial kontakt 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/-hold-dere-hjemme-ha-minst-mulig-sosial-kontakt/id2783763/

Besøksregler
Det er ikke tida for å besøke hverandre nå på grunn av høyt smittetrykk. Dette innebærer at vi anbefaler å unngå besøk til Landmo og Korsvold. Vurder om alle besøk både til institusjon og til alle andre besøk kan utsettes litt. Besøkende anfefales å bruke munnbind. Vi ser gjennom smittesporingsarbeidet at korona er veldig smittsomt. De restriksjonene som gjelder i den kommunen du bor, gjelder også ved besøk i Nordre Land kommune.
For mer info, les infoboksen under Informasjon til besøkende ved Landmo og Korsvold

Info om legekontorer
https://www.nordre-land.kommune.no/info-fra-legekontorer.6345146-504731.html

Smittesituasjon
Vi har hatt 52 smittetilfeller i Nordre Land. 

November 2020

 • 25.11 2 positive prøver. Nærkontakt og smittet i en annen kommune
 • 19.11 5 positive prøver. Nærkontakter
 • 18.11 1 positiv prøve. Ansatt Dæhli barnehage
 • 17.11 4 positive prøver. 2 nærkontakter og 2 med kjent smittevei
 • 16.11 1 positiv prøve. Kommuneoverlegen, kjent smittevei
 • 14.11 8 positive prøver. 7 er nærkontakter og en elev på Dokka videregående skole
 • 13.11 6 positive prøver. 4 nærkontakter, elev Torpa barne- og ungdomsskole og en person i 20 åra
 • 12.11 6 positive prøver. Nærkontakter
 • 11.11 1 positiv prøve. Smittet fra annen kommune
 • 10.11 1 positiv prøve. Smittet på Hovlitunet i Søndre Land
 • 5.11 1 positiv prøve. Elev Dokka barneskole
 • 3.11 3 positive prøver. Lærer, elev og nærkontakt Dokka barneskole
 • 2.11 1 positiv prøve. Nærkontakt

Oktober 2020

 • 30.10 4 positive prøver. Tre er smittet av kjente nærkontakter og en er smittet på Gjøvik
 • 29.10 1 positiv prøve. Nærkontakt 
 • 28.10 1 positiv prøve. En ansatt på Dokka barneskole som har bosted i annen kommune har også testet positivt
 • 27.10 1 positiv prøve. Nærkontakt
 • 23.10 3 positive prøver. De smittede er i familie og ikke hatt nærkontakt med noen i Nordre Land etter smittetidspunkt

Før oktober 2020

 • 11.9 1 positiv prøve. Folkeregistret i Nordre Land, men bor i en annen kommune hvor smitten er skjedd. Friskmeldt
 • 31.3 1 positiv prøve. Smitte er sporet til å komme fra utlandet. Friskmeldt

Test deg om du er syk

Dersom du får du symptomer som feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår
hals, eller sykdomsfølelse skal du teste deg. Undersøkelse og testing for Covid-19 er gratis for alle.

 • Hold minst 1 meter avstand
 • Begrens antall nærkontakter
 • Vask hender ofte og grundig
 • Hold deg isolert hvis du er syk

Ta vare på hverandre

Slik bestiller du koronatest

Tester tas på teststasjon Odnes legekontor.
Innbyggerne i Nordre Land og Søndre Land ringer direkte til teststasjonen og avtaler testing i henhold til gjeldende kriterier fra FHI

Telefonnr: 907 82 072

Telefonen er åpen mandag til fredag kl. 08.00 -10.00 og 12.30 – 14.30

Ventetid på telefon må påregnes.
Helsehuset på Odnes ligger bak Odnes skole, Skoleveien 3, 2879 Odnes

NB! Du MÅ melde deg på forhånd.
Det er ikke drop-in.
IKKE ring legekontoret for å bestille koronatest, ring nummeret over

Har du blitt testet for korona og venter på prøvesvar? 
Prøvesvaret får du etter noen dager ved å logge deg inn på helsenorge.no 

Barnehage

Fra nytt barnehageår 19. august er åpningstid kl. 07.00 til 16.30. Barn av samfunnskritisk personell vil fremdeles ha rett på tilsyn fram til kl 17.

Informasjon til besøkende ved Landmo og Korsvold

Vi er fortsatt i beredskap med besøksregler etter anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Det betyr at vi har låste dører, og besøk må avtales på forhånd. Det er ikke tida for å besøke hverandre nå på grunn av høyt smittetrykk. Dette innebærer at vi anbefaler å unngå besøk til Landmo og Korsvold. Vurder om alle besøk både til institusjon og til alle andre besøk kan utsettes litt. Vi ser gjennom smittesporingsarbeidet at korona er veldig smittsomt.
De restriksjoner som gjelder i den kommunen du bor i, gjelder også ved besøk her i Nordre Land kommune. Hold minst 2 meter avstand ved besøk. Det anbefales at besøkende bruker munnbind.

I forkant av besøk:

 • Besøk må avtales med avdelingen i forkant pr. telefon mellom kl. 11.00 – 13.00. 
 • Alle vil bli stilt noen spørsmål som må besvares:
  • Har du vært på reise utenfor Norge de siste 10 dager?
  • Har du vært i et område med vedvarende eller stigende spredning av koronavirus siste 10 dager? Hvis JA, anbefales det at du bruker munnbind under besøket.
  • Har du hatt nærkontakt med en person som har hatt luftveissymptomer siste 10 dager eller er i karantene? Hvis JA, anbefales det du bruker munnbind under besøket.
  • Har du hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk av koronavirus siste 10 dager?
  • Har du akutte luftveissymptomer som for eksempel; hoste, feber, nedsatt smak- og luktesans, sår hals eller sykdomsfølelse?
  • Er du under Covid -19 testing, venter på prøvesvar, har avtale om eller vurderer å ta en test?
 • Individuelle vurderinger tas i hvert tilfelle for besøk.
 • Egenerklæring fylles før besøket, makuleres etter 14 dager.
 • Besøk skal foregå på avtalt sted med maks antall besøkende 4 på uteområde og 2 inne.

Signere egenerklæringsskjema Egenerklæring for besøkende

Vi ber om at besøk unngås rundt måltidene:

09.00 – 10.00, 12.30 - 13.30, 15.30 - 16.30, 19.00 – 20.00

Under besøk:

 • Hold avstand min. 1 meter og følg smittevernrutiner
 • Alle skal utføre håndhygiene og skrive navn og telefonnummer i besøksprotokollen
 • Beboer følges av personalet til avtalt tid og sted.
 • Besøk følges inn korteste vei til avtalt sted.
 • Besøk på Landmo bør være maks 1 time.
 • Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene.
 • Hvis besøkende har med mat skal alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Det vil i denne perioden ikke være mulig å benytte avdelingens dekketøy. Ber om at dere evt. tar med engangsutstyr ved bespisning ute.

Etter besøket:
Hvis du får påvist covid -19 etter besøket, må du opplyse om at du har vært på besøk som en del av smittesporingen. Kontakt avdelingen du har besøkt så raskt som mulig og informer om dette.

Vi håper vi fortsatt kan unngå covid -19 og ber om at alle følger smittevernrådene.


 

Kontaktinformasjon:

 • Avdeling 1:         61 11 63 90 / 468 73 119
 • Avdeling 2:         61 11 63 80 / 904 07 139
 • Avdeling 3:         61 11 63 38 / 948 56 903
 • Rehab avd:        61 11 63 37 / 468 32 764
 • Soltun:                61 11 63 70
 • Eirtun:                 905 39 190
 • For post / varelevering ved hovedinngang ring: 61 11 63 78 / 61 11 63 83
 • For varelevering til varemottak ring vaktmester: 977 91 233 / 908 70 329
 • Korsvold:            976 80 085
 • For post / varelevering Korsvold ring: 977 91 227