Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Koronavaksine

Publisert , Oppdatert 01. juli 2022
Covid 19 vaksine

Ta kontakt på tlf: 482 72 874 om du ønsker vaksine.
Vi ringer tilbake hvis du ikke får svar.

Vi har ikke lenger drop-in tilbud, så du må selv ta kontakt hvis du ønsker vaksine.

Intervallet mellom dose 1 og 2 må være 3 uker (4 uker med Moderna) og intervallet mellom dose 2 og 3 må være 20 uker. Intervall mellom dose 3 og 4 må være 3 måneder. Har du hatt korona, må det gå 3 måneder siden friskmeldingsdato før ny dose.


10. august tilbys oppfriskningsvaksine til alle over 75 år

 

Folkehelseinstituttet (FHI) har sendt informasjonsbrev om koronavaksinasjonsprogrammet til alle landets kommuner, helseforetak og statsforvaltere.

FHI anbefaler ny oppfriskningsdose med koronavaksine for

FHI anbefaler derfor følgende prioriteringsrekkefølge: 

 • Sykehjemsbeboere og sårbare personer 75 år og eldre med hjemmesykepleie 
 • Aldersgruppen 80 år og eldre 
 • Aldersgruppen 75-79 år   

Alle som er 75 år eller eldre vil få innkalling til oppfriskningsdose på SMS. Vaksinering blir 10. august kl 9-17, og det blir innkalt etter alfabetet.
Merk dere dagen allerede nå.

Anbefalingen for de som er 75 år eller eldre og sykehjemsbeboere trer i kraft fra 1. juli.  For de som er 65-75 år og øvrige grupper planlegges vakinering fra 1.september.
Det bør være minimum 3 uker etter gjennomgått coivd-19 før en ny oppfriskningsdose.

Info fra FHI


Ønsker du å ta Nuvaxovid (Novavax) vaksine?
Da må du ringe tlf: 482 72 874 for å avtale. Dersom du ikke får svar, vil vi ringe tilbake.
I slutten av februar blir et mindre parti av koronavaksinen Nuvaxovid fra firmaet Novavax tilgjengelig i Norge.
Koronavaksinen Nuvaxovid fra Novavax er en proteinbasert vaksine og bygger på en mer tradisjonell vaksineteknologi enn mRNA-vaksinene. Nuvaxovid fikk betinget godkjenning av det europeiske legemiddelbyrået (EMA) i slutten av desember 2021 til bruk fra 18 års alder. Vaksinen har vist å gi god beskyttelse mot koronasykdom. Les mer på FHI

 

Hvem kan få tilbud om dose 4 med svekket immunforsvar?

Det er i hovedsak to ulike grupper av pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som vil tilbys en 4.dose. 

Gruppe 1 

Alle som tilhører denne gruppen, vil tilbys 3. dose så snart som praktisk mulig. Dette inkluderer følgende tilstander: 

 • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host-sykdom som krever immunsuppresjon
 • alvorlig og moderat primær immunsvikt
 • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
 • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak: Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
  Medikamentliste
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling: Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor: Disse må ha også vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.

2004 kullet

Når du fyller 18 år har du mulighet til å få en dose 3. Dette gjelder fra datoen du fyller 18 år.

Skal du ut å reise?

Sjekk at koronasertifikatet ditt stemmer. Det kan sjekkes på https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

Influensavaksine

Er du i risikogruppe og ønsker influensavaksine? Ta kontakt med fastlegen din.

Kan jeg velge hvilken vaksine jeg skal få?

Fra 2022 har vi både Pfizer og modernavaksine

Kan jeg kombinere Pfizer og Moderna?

Flere nordmenn tilbys vaksine fra legemiddelprodusenten Moderna når de skal ta 3. dose, selv om de fikk vaksine fra BioNTech/Pfizer fra før. Det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent. 

Si "ja" til den vaksinetypen du tilbys

Ettersom Norge nå mottar flere vaksine-doser av Moderna og færre av BioNTech/Pfizer enn først antatt, kan innbyggerne få andre dose fra Moderna dersom det er den vaksinen som er tilgjengelig på vaksinasjonstidspunktet. 

– Vi vet at begge mRNA-vaksinene er effektive, også mot Delta-varianten, og at vaksinen fra Moderna ser ut til å ha minst like god vaksineeffekt som BioNTech/Pfizer-vaksinen. Vaksinasjon er det viktigste redskapet vi har for å bekjempe denne pandemien, og FHI anbefaler alle å takke ja til vaksinasjon, uavhengig av hvilken mRNA-vaksine de får tilbud om. Det sier smitteverndirektør og assisterende direktør i FHI, Geir Bukholm.   

Folkehelseinstituttet skriver videre:

– Kombinasjon av to forskjellige vaksiner har her vist seg å ikke ha noen andre typer bivirkninger enn det som er sett ved bruk av to doser av samme vaksine. Når vi anbefaler alle å takke ja til den vaksinen de får tilbudt, bygger vi dette på flere typer av vaksinefaglige vurderinger, samt erfaringer fra de landene dette praktiseres i FHI.

mRNA-vaksinene bygger på lik teknologi  

Vaksinene fra Moderna og BioNTech/Pfizer bygger på den samme teknologien og beskytter mot den samme delen av koronaviruset som kalles spike-proteinet. Etter den første dosen med én av mRNA-vaksinene, har kroppen lært seg å kjenne igjen dette proteinet. Når den andre dosen mRNA-vaksine gis, forsterkes beskyttelsen som oppstod etter første dose. Dette skjer uavhengig av hvilken av de to mRNA-vaksinene som gis, og hvilken av dem som er gitt tidligere.

Kilde: Det går bra å kombinere vaksiner fra BioNTech/Pfizer og Moderna, artikkel på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet

Kontakt

For praktiske spørsmål eller medisinske spørsmål
Tlf: 482 72 874
Vi ringer tilbake hvis du ikke får svar.

Fellesvaksinering 
Rådhuset, Storgata 28 på Dokka.
Kinoinngang bak.

Vaksinestatus 

Følg statistikk på FHI

Vaksinasjon mot covid-19 er gratis

 • Skjema
 • Tjenestebeskrivelser
 • Dokumenter
 • Lenker