Har du fått tilbud om vaksine og ikke kan komme?
Gi beskjed på SMS til tlf: 997 35 363 slik at vi kan gi timen til noen andre.

Drop-in

Det blir mulighet for drop-in dose 1, 2 og 3
torsdag 3. februar kl. 18-19 
lørdag 12 februar kl. 10-11

Intervallet mellom dose 1 og 2 må være 3 uker og intervallet mellom dose 2 og 3 må være 20 uker. 

Dose 3

Innkalling vil bli sendt ut på SMS. De som ikke har mobilnummer vil bli oppringt.
Det skal gå 4,5 måneder mellom dose 2 og 3 for de over 18 år.
 

Dose 3 og 4 for de med alvorlig svekket immunforsvar

Personer med alvorlig svekket immunforsvar kan nå få tilbud om en tredje dose eller en fjerde oppfriskningsdose 3 måneder etter siste dose. 
Registrer deg og bestill time. 
Skjema for registering av 4. dose for personer med alvorlig svekket immunforsvar

Hvem kan få tilbud om dose 3 og 4 med svekket immunforsvar?

Det er i hovedsak to ulike grupper av pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som vil tilbys en 3.dose. 

Gruppe 1 

Alle som tilhører denne gruppen, vil tilbys 3. dose så snart som praktisk mulig. Dette inkluderer følgende tilstander: 

 •  Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host-sykdom som krever immunsuppresjon
 • alvorlig og moderat primær immunsvikt
 • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
 • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak: Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
  Medikamentliste
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling: Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor: Disse må ha også vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.

Dose 2

Vaksinetime til dose 2 vil bli gitt 4 uker etter dose 1. De som har fått tilbud om 2. dose bør gi beskjed på SMS hvis de ikke kommer. Ny innkalling vil komme hvis du ikke møter opp.

Dose 1

Vi oppfordrer alle innbyggere til å takke ja til vaksine.
Hvis du ønsker dose 1, send SMS med navn og fødselsdato
til tlf: 997 35 363

De som har fått tilbud om 1. dose skal fylle ut skjema
Du finner skjema her: Vaksineskjema
Trenger du hjelp til å fylle ut skjema, ring tlf 997 35 363


Har du enda ikke tatt dose 1 av covid-19-vaksinen, fordi dette har vært vanskelig for deg å få til?

Ta kontakt med oss på telefon Tlf: 482 72 874 hverdager kl. 12-15 så finner vi en løsning som passer for deg!

Dette kan være for eksempel hvis

 • du ikke har mulighet til å møte i åpningstidene for vaksineringen, eller det er vanskelig for deg å komme deg til vaksinelokalet
 • du er usikker på om du vil ta vaksinen, og trenger å snakke med noen om dette
 • du er redd for sprøyter, og gjerne vil ha med følge til vaksinelokalet
 • du synes det er vanskelig å ta vaksinen med mange andre tilstede, og gjerne vil ha et eget rom eller få vaksinen et annet sted

 

Tilbud om koronavaksinasjon til barn og ungdom utvides

Regjeringen har etter en anbefaling fra Folkehelseinstituttet besluttet å åpne for koronavaksine til barn i alderen 5-11 år, og andre dose til 12-15-åringer. 
 

Folkehelseinstituttet har i sin vurdering fremhevet at koronavaksine kan ha positiv nytte. Risiko for alvorlig sykdom i denne alderen er imidlertid liten, og behovet for vaksine for barn og unge er begrenset.

Folkehelseinstituttet mener likevel at det er riktig at det gis mulighet for vaksinering til de som ønsker det. Det pekes også på at immunitet gjennom infeksjon kan gi bred og varig beskyttelse hos barn og unge. Fra september 2021 har 12-15-åringer hatt tilbud om koronavaksinasjon. Barn i alderen 5-11 år med alvorlig grunnsykdom har hatt tilbud siden desember. 

Vaksinasjonstilbudet kan utvides

Folkehelseinstituttet har etter en grundig vurdering rådet regjeringen til at vaksinasjonstilbudet kan utvides til:  

 1. Barn og unge tilhørende årskull 2006-2009 som hittil kun har fått tilbud om én vaksinedose, kan vaksineres med andre vaksinedose dersom de og deres foresatte ønsker det. 
 2. Barn i årskull 2016-2010, og de i årskull 2017 som har fylt 5 år, kan vaksineres dersom de foresatte ønsker det. Tilbudet er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare personer, og barn som skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester. 

De som ønsker en dose 1 til barn i alderen 5-11 år, eller en dose 2 til barn i alderen 12-15 år kan sende SMS med navn og fødselsdato
til tlf: 997 35 363. Begge foreldre må gi samtykke.

2004 kullet

Når du fyller 18 år har du mulighet til å få en dose 3. Dette gjelder fra datoen du fyller 18 år og du må selv sende en SMS med navn og fødselsdato
til tlf: 997 35 363 for å be om dose 3.

Vaksinering av 16 og 17 åringer

Intervallet for 16 og 17 åringer mellom dose 1 og 2 forlenges til 12 uker. 
https://www.fhi.no/nyheter/2021/16-17-aringer-anbefales-to-doser-med-12-ukers-intervall/
16 og 17 åringer som ønsker 1.dose, samt de som blir 16 år og ønsker 2. dose, kan sende SMS med navn og fødselsdato til tlf 997 35 363

 

Vaksinering av 12-15 åringer

Alle i denne gruppen fikk i 2021 tilbud om vaksine og informasjon er gitt gjennom skole.
Dersom noen ønsker å takke JA eller fyller 12 år i løpet av 2022, send SMS med navn og fødselsdato til tlf 997 35 363
Mer info fra FHI

Har du flyttet til kommunen og ønsker koronavaksine?

Dersom du har flyttet til kommunen og ønsker koronavaksine send SMS med navn og fødselsdato til tlf 997 35 363 og be om dose 1, 2 eller 3.

Influensavaksine

Er du i risikogruppe og ønsker influensavaksine? Ta kontakt med fastlegen din.

Kan jeg velge hvilken vaksine jeg skal få?

Fra 2022 har vi både Pfizer og modernavaksine

Kan jeg kombinere Pfizer og Moderna?

Flere nordmenn tilbys vaksine fra legemiddelprodusenten Moderna når de skal ta 3. dose, selv om de fikk vaksine fra BioNTech/Pfizer fra før. Det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent. 

Si "ja" til den vaksinetypen du tilbys

Ettersom Norge nå mottar flere vaksine-doser av Moderna og færre av BioNTech/Pfizer enn først antatt, kan innbyggerne få andre dose fra Moderna dersom det er den vaksinen som er tilgjengelig på vaksinasjonstidspunktet. 

– Vi vet at begge mRNA-vaksinene er effektive, også mot Delta-varianten, og at vaksinen fra Moderna ser ut til å ha minst like god vaksineeffekt som BioNTech/Pfizer-vaksinen. Vaksinasjon er det viktigste redskapet vi har for å bekjempe denne pandemien, og FHI anbefaler alle å takke ja til vaksinasjon, uavhengig av hvilken mRNA-vaksine de får tilbud om. Det sier smitteverndirektør og assisterende direktør i FHI, Geir Bukholm.   

Folkehelseinstituttet skriver videre:

– Kombinasjon av to forskjellige vaksiner har her vist seg å ikke ha noen andre typer bivirkninger enn det som er sett ved bruk av to doser av samme vaksine. Når vi anbefaler alle å takke ja til den vaksinen de får tilbudt, bygger vi dette på flere typer av vaksinefaglige vurderinger, samt erfaringer fra de landene dette praktiseres i FHI.

mRNA-vaksinene bygger på lik teknologi  

Vaksinene fra Moderna og BioNTech/Pfizer bygger på den samme teknologien og beskytter mot den samme delen av koronaviruset som kalles spike-proteinet. Etter den første dosen med én av mRNA-vaksinene, har kroppen lært seg å kjenne igjen dette proteinet. Når den andre dosen mRNA-vaksine gis, forsterkes beskyttelsen som oppstod etter første dose. Dette skjer uavhengig av hvilken av de to mRNA-vaksinene som gis, og hvilken av dem som er gitt tidligere.

Kilde: Det går bra å kombinere vaksiner fra BioNTech/Pfizer og Moderna, artikkel på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet

SMS utsending

Nå sender vi ut SMS med tilbud om vaksinetimer.
Det er svært viktig at alle som får SMS går inn på elektronisk skjema og svarer på om de ønsker vaksine, og om de tar imot tilbudt time. 
De som ikke har mottatt SMS skal ikke fylle ut skjema.
Vaksineskjema
Trenger du hjelp til å fylle ut skjema, ring tlf 997 35 363