Du vil bli kontaktet med time til vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Plan for vaksinering i Nordre Land kommune

 • Uke 1: Vaksinering av beboere på Landmo
 • Uke 2: Vaksinering av beboere på Landmo 
 • Uke 3: Vaksinering av beboere på Landmo
 • Uke 4: Vaksinering av beboere på Korsvold og dose to til de som fikk vaksine i uke 1, samt noen hjemmeboende
 • Uke 5: Dose to til bebeoere på Landmo som fikk vaksine i uke 2, dose 1 til hjemmeboende over 85 år
 • Uke 6: Dose to til bebeoere på Landmo som fikk vaksine i uke 3, dose 1 til de eldste hjemmeboende
 • Uke 7: Dose to til beboere på Korsvold og de eldste hjemmeboende. Dose 1 til gruppe 3 (alder 75-84 år)
 • Uke 8: Dose to til hjemmeboende over 85 år som fikk dose 1 i uke 5, dose 1 til helsepersonell (AstraZeneca 100 stk)
 • Uke 9: Dose to til hjemmeboende over 85, dose 1 til hjemmeboende i gruppen 75-84 år og dose 1 til helsepersonell (AstraZeneca 100 stk)
 • Uke 10: Dose 2 til alder 75-84 år. Dose 1 til 75-84 år og 110 stk AstraZeneca

Helsepersonell kan fra uke 2 få inntil 20 % av vaksinene. Vaksiner blir satt på torsdager.

Antall koronavaksiner

Uke Dose 1 Dose 2
1 36  
2 36  
3 24  
4 36 36
5 114 36
6 90 24
7 48 36
8 100 114
9 124 90
10 128 48

Status 25.2.2021

 • Det er totalt satt 730 koronavaksiner
 • 246 har fått to doser
 • 484 har fått en dose

Du blir kontaktet med time for vasksinasjon

Koronavaksinen vil gis til de som trenger det mest først. Vi følger prioritert rekkefølge fra Folkehelseinstituttet.
Du vil bli kontaktet med time til vaksinasjon når det er din tur. 
Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Vi er godt i gang med å ringe til innbyggere i prioriterte grupper. 
Nå har vi ringt alle innbyggere over 65 år og spurt: Vil du ha koronavaksine?
Vi har ringt 1567 personer og responsen har vært svært god, men så er det noen få vi ikke har fått tak i.
Hvis du er 65 år og oppover og vi ikke har snakket med deg, så ring oss på vaksinetelefon: 482 72 874
Åpent hverdager kl. 12-15.

Hva vil det koste å ta koronavaksinen?

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Hvem skal få koronavaksinen først?

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine.
Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først: 

Dette er prioriteringsrekkefølgen: 

1. Beboere på Landmo og Korsvold

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

¤ Ungdom 16-17 år
For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon av ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 16 år. Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer og tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt jf. Norsk barnelegeforenings liste.

Når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper mot covid-19?

Se vaksineringsscenario på FHI

Helsepersonell vil bli prioritert https://www.fhi.no/nyheter/2020/utvalgte-helsepersonellgrupper-vil-fa-tilbud-om-koronavaksinasjon/

Er koronavaksinen trygg?

Vaksinen vil være grundig testet og godkjent for bruk. Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

For mer informasjon 

Se Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon om koronavaksine.

På helsenorge.no har de utarbeidet en spørsmål og svar side om de vanligste spørsmålene om koronavaksinen.