Dose 3

Personer med alvorlig svekket immunforsvar kan nå få tilbud om en tredje dose mRNA-vaksine mot covid-19 i Nordre Land kommune. 
Registrer deg innen onsdag 22.9 kl 15 og bestill 3. dose på torsdag denne uka.
Skjema for registering av 3. dose

Hvem kan få tilbud om dose 3?

Det er i hovedsak to ulike grupper av pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som vil tilbys en 3.dose. 

Gruppe 1 

Alle som tilhører denne gruppen, vil tilbys 3. dose så snart som praktisk mulig. Dette inkluderer følgende tilstander: 

  •  Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host-sykdom som krever immunsuppresjon
  • alvorlig og moderat primær immunsvikt
  • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
  • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

Gruppe 2

  • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak: Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
    Medikamentliste
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling: Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor: Disse må ha også vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.

Dose 2

De som har fått tilbud om 2. dose trenger ikke gi beskjed om at de kommer.
Meld kun i fra på SMS til tlf 997 35 363 dersom du ikke kan ta timen du er tildelt.

Dose 1

Vi oppfordrer alle innbyggere til å takke ja til vaksine.
Hvis du ønsker dose 1, send SMS med navn og fødselsdato
til tlf: 997 35 363

De som har fått tilbud om 1. dose skal fylle ut skjema
Du finner skjema her: Vaksineskjema
Trenger du hjelp til å fylle ut skjema, ring tlf 997 35 363

Vaksinering av 16 og 17 åringer

16 og 17 åringer som ønsker vaksine kan sende SMS med navn og fødselsdato til tlf 997 35 363

Vaksinering av 12-15 åringer

Alle i denne gruppen har fått tilbud om vaksine og informasjon er gitt gjennom skole.
Dersom noen ønsker å takke JA, SMS med navn og fødselsdato til tlf 997 35 363
Mer info fra FHI

Kan jeg velge hvilken vaksine jeg skal få?

Nei, du kan ikke velge hvilken vaksine du får. I Nordre Land setter vi fra uke 34 Moderna og Pifzervaksine.

Kan jeg kombinere Pfizer og Moderna?

Flere nordmenn tilbys vaksine fra legemiddelprodusenten Moderna når de skal ta 2. dose, selv om de fikk vaksine fra BioNTech/Pfizer som første dose. Det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent. 

Si "ja" til den vaksinetypen du tilbys

Ettersom Norge nå mottar flere vaksine-doser av Moderna og færre av BioNTech/Pfizer enn først antatt, kan innbyggerne få andre dose fra Moderna dersom det er den vaksinen som er tilgjengelig på vaksinasjonstidspunktet. 

– Vi vet at begge mRNA-vaksinene er effektive, også mot Delta-varianten, og at vaksinen fra Moderna ser ut til å ha minst like god vaksineeffekt som BioNTech/Pfizer-vaksinen. Vaksinasjon er det viktigste redskapet vi har for å bekjempe denne pandemien, og FHI anbefaler alle å takke ja til vaksinasjon, uavhengig av hvilken mRNA-vaksine de får tilbud om. Det sier smitteverndirektør og assisterende direktør i FHI, Geir Bukholm.   

Folkehelseinstituttet skriver videre:

– Kombinasjon av to forskjellige vaksiner har her vist seg å ikke ha noen andre typer bivirkninger enn det som er sett ved bruk av to doser av samme vaksine. Når vi anbefaler alle å takke ja til den vaksinen de får tilbudt, bygger vi dette på flere typer av vaksinefaglige vurderinger, samt erfaringer fra de landene dette praktiseres i FHI.

mRNA-vaksinene bygger på lik teknologi  

Vaksinene fra Moderna og BioNTech/Pfizer bygger på den samme teknologien og beskytter mot den samme delen av koronaviruset som kalles spike-proteinet. Etter den første dosen med én av mRNA-vaksinene, har kroppen lært seg å kjenne igjen dette proteinet. Når den andre dosen mRNA-vaksine gis, forsterkes beskyttelsen som oppstod etter første dose. Dette skjer uavhengig av hvilken av de to mRNA-vaksinene som gis, og hvilken av dem som er gitt tidligere.

Kilde: Det går bra å kombinere vaksiner fra BioNTech/Pfizer og Moderna, artikkel på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet

Er koronavaksinen trygg?

Vaksinen vil være grundig testet og godkjent for bruk. Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

Koronasertifikat

Her finner du informasjon om koronasertifikat