Drop-in

Bruk kinoinngangen bak.

Intervallet mellom dose 1 og 2 må være 3 uker (4 uker med Moderna) og intervallet mellom dose 2 og 3 må være 20 uker. Intervall mellom dose 3 og 4 må være 3 måneder. Har du hatt korona, må det gå 3 måneder siden friskmeldingsdato før ny dose.


4. dose for de over 80 år

Folkehelseinstituttet har pr 21. april 2022 åpnet for at personer 80 år eller eldre, som har fått 3 vaksinedoser og ikke har gjennomgått ny koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskingsdose (dose 4) hvis de selv ønsker det. Vurderingen baserer seg på at de eldre oppnår generelt lavere immunresponser enn yngre og de har en høyere risiko for å bli alvorlig syke om de skulle smittes.

Dose 4 kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose. En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke.

Siden det ikke er gitt en generell anbefaling om at denne gruppen bør ta en fjerde vaksinedose, vil det ikke bli sendt innkalling om å melde seg til vaksinering. Alle over 80 år som ønsker dose 4 kan komme på drop-in alle vaksinedager, eller bestille time ved å ringe tlf: 482 72 874. Dersom du ikke får svar, vil vi ringe tilbake.


Det er ikke drop-in for barn under 16 år, de må meldes på 
De som ønsker en dose 1 til barn i alderen 5-11 år, eller dose 1 eller 2 til barn i alderen 12-15 år kan sende bestilling på skjema  
Skjema for registering av vaksine for barn og unge 
Begge foreldre må gi samtykke.
Samtykkeskjema


 

Ønsker du å ta Nuvaxovid (Novavax) vaksine?
Da må du ringe tlf: 482 72 874 for å avtale. Dersom du ikke får svar, vil vi ringe tilbake.
I slutten av februar blir et mindre parti av koronavaksinen Nuvaxovid fra firmaet Novavax tilgjengelig i Norge.
Koronavaksinen Nuvaxovid fra Novavax er en proteinbasert vaksine og bygger på en mer tradisjonell vaksineteknologi enn mRNA-vaksinene. Nuvaxovid fikk betinget godkjenning av det europeiske legemiddelbyrået (EMA) i slutten av desember 2021 til bruk fra 18 års alder. Vaksinen har vist å gi god beskyttelse mot koronasykdom. Les mer på FHI

 

Hvem kan få tilbud om dose 4 med svekket immunforsvar?

Det er i hovedsak to ulike grupper av pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som vil tilbys en 4.dose. 

Gruppe 1 

Alle som tilhører denne gruppen, vil tilbys 3. dose så snart som praktisk mulig. Dette inkluderer følgende tilstander: 

 • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host-sykdom som krever immunsuppresjon
 • alvorlig og moderat primær immunsvikt
 • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
 • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak: Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
  Medikamentliste
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling: Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor: Disse må ha også vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.

Tilbud om koronavaksinasjon til barn og ungdom

Regjeringen har etter en anbefaling fra Folkehelseinstituttet besluttet å åpne for koronavaksine til barn i alderen 5-11 år, og andre dose til 12-15-åringer. 
 

Folkehelseinstituttet har i sin vurdering fremhevet at koronavaksine kan ha positiv nytte. Risiko for alvorlig sykdom i denne alderen er imidlertid liten, og behovet for vaksine for barn og unge er begrenset.

Folkehelseinstituttet mener likevel at det er riktig at det gis mulighet for vaksinering til de som ønsker det. Det pekes også på at immunitet gjennom infeksjon kan gi bred og varig beskyttelse hos barn og unge. Fra september 2021 har 12-15-åringer hatt tilbud om koronavaksinasjon. Barn i alderen 5-11 år med alvorlig grunnsykdom har hatt tilbud siden desember. 

Vaksinasjonstilbudet

 1. Barn og unge tilhørende årskull 2006-2009 som hittil kun har fått tilbud om én vaksinedose, kan vaksineres med andre vaksinedose dersom de og deres foresatte ønsker det.
 2. Barn i årskull 2016-2010, og de i årskull 2017 som har fylt 5 år, kan vaksineres dersom de foresatte ønsker det. Tilbudet er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare personer, og barn som skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester.

De som ønsker en dose 1 til barn i alderen 5-11 år, eller dose 1 eller 2 til barn i alderen 12-15 år kan send bestilling på skjema  
Skjema for registering av vaksine for barn og unge 
Begge foreldre må gi samtykke.
Samtykkeskjema

2004 kullet

Når du fyller 18 år har du mulighet til å få en dose 3. Dette gjelder fra datoen du fyller 18 år.

Vaksinering av 16 og 17 åringer

Intervallet for 16 og 17 åringer mellom dose 1 og 2 forlenges til 12 uker. 
https://www.fhi.no/nyheter/2021/16-17-aringer-anbefales-to-doser-med-12-ukers-intervall/
16 og 17 åringer som ønsker 1.dose, samt de som blir 16 år og ønsker 2. dose, kan møte opp på drop-in.

 

Skal du ut å reise?

Sjekk at koronasertifikatet ditt stemmer. Det kan sjekkes på https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

Influensavaksine

Er du i risikogruppe og ønsker influensavaksine? Ta kontakt med fastlegen din.

Kan jeg velge hvilken vaksine jeg skal få?

Fra 2022 har vi både Pfizer og modernavaksine

Kan jeg kombinere Pfizer og Moderna?

Flere nordmenn tilbys vaksine fra legemiddelprodusenten Moderna når de skal ta 3. dose, selv om de fikk vaksine fra BioNTech/Pfizer fra før. Det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent. 

Si "ja" til den vaksinetypen du tilbys

Ettersom Norge nå mottar flere vaksine-doser av Moderna og færre av BioNTech/Pfizer enn først antatt, kan innbyggerne få andre dose fra Moderna dersom det er den vaksinen som er tilgjengelig på vaksinasjonstidspunktet. 

– Vi vet at begge mRNA-vaksinene er effektive, også mot Delta-varianten, og at vaksinen fra Moderna ser ut til å ha minst like god vaksineeffekt som BioNTech/Pfizer-vaksinen. Vaksinasjon er det viktigste redskapet vi har for å bekjempe denne pandemien, og FHI anbefaler alle å takke ja til vaksinasjon, uavhengig av hvilken mRNA-vaksine de får tilbud om. Det sier smitteverndirektør og assisterende direktør i FHI, Geir Bukholm.   

Folkehelseinstituttet skriver videre:

– Kombinasjon av to forskjellige vaksiner har her vist seg å ikke ha noen andre typer bivirkninger enn det som er sett ved bruk av to doser av samme vaksine. Når vi anbefaler alle å takke ja til den vaksinen de får tilbudt, bygger vi dette på flere typer av vaksinefaglige vurderinger, samt erfaringer fra de landene dette praktiseres i FHI.

mRNA-vaksinene bygger på lik teknologi  

Vaksinene fra Moderna og BioNTech/Pfizer bygger på den samme teknologien og beskytter mot den samme delen av koronaviruset som kalles spike-proteinet. Etter den første dosen med én av mRNA-vaksinene, har kroppen lært seg å kjenne igjen dette proteinet. Når den andre dosen mRNA-vaksine gis, forsterkes beskyttelsen som oppstod etter første dose. Dette skjer uavhengig av hvilken av de to mRNA-vaksinene som gis, og hvilken av dem som er gitt tidligere.

Kilde: Det går bra å kombinere vaksiner fra BioNTech/Pfizer og Moderna, artikkel på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet