Vi kontakter deg når det er din tur til å få vaksine.

For praktiske spørsmål, endring eller avlysning av time
Tlf: 997 353 63 
Åpent mandag-torsdag kl. 8-15.
For kontakt utenom åpningstid, send SMS

For medisinske spørsmål
Tlf: 482 72 874
Åpent hverdager kl. 12-15
Eller ta kontakt med fastlegen din.


SMS utsending

Vi sender ut SMS med tilbud om vaksinetimer.
Det er svært viktig at alle som får SMS går inn på elektronisk skjema og svarer ja eller nei til vaksine, og om tildelt time passer. Dersom du allerede har fått vaksine, må dette også registeres på skjema.
De som ikke har mottatt SMS skal ikke fylle ut skjema.
Du finner skjema her: Vaksineskjema
Trenger du hjelp til å fylle ut skjema, ring tlf 997 35 363

Dersom vi kan dele ut timer på kort varsel, blir du ringt opp pr. telefon.

 


Vaksine status 24.6

 • 2014 har fått to doser
 • 2720 har fått en dose

Lurer du på hvor lenge det går til det er din tur?

 • I uke 25 satte vi 330 doser og den yngste som ble vaksinert er født i mai 1964.
 • I uke 26 får vi 366 doser. 364 førstedoser og 2 andredoser.
 • I uke 27 får vi 192 doser. 176 førstedoser og 16 andredoser.
 • Etter siste oppdaterte plan skal alle over 18 år få første dose i løpet uke 32, men vi vet dessverre ikke hvor mange doser vi får pr. uke.

Alle som får tilbud om vaksine nå får Pfizervaksine.

Hvis du er født i 1963 eller tidligere og ikke har blitt innkalt, ta kontakt tlf: 997 353 63 
Åpent mandag-torsdag kl. 8-15. Grunnen til at du ikke er innkalt kan være at du er nyinnflyttet i kommunen eller at du har hemmelig telefonnummer.

Uke25.png


Koronavaksinen vil gis til de som trenger det mest først. Vi følger prioritert rekkefølge fra Folkehelseinstituttet.
Du vil bli kontaktet med time til vaksinasjon når det er din tur. 
Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Hva vil det koste å ta koronavaksinen?
Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Kan jeg velge hvilken vaksine jeg skal få?
Nei, du kan ikke velge hvilken vaksine du får. I Nordre Land setter vi nå kun Pifzervaksine.

Plan for vaksinering i Nordre Land kommune

 • Uke 1: Vaksinering av beboere på Landmo
 • Uke 2: Vaksinering av beboere på Landmo 
 • Uke 3: Vaksinering av beboere på Landmo
 • Uke 4: Vaksinering av beboere på Korsvold og dose to til de som fikk vaksine i uke 1, samt noen hjemmeboende
 • Uke 5: Dose to til bebeoere på Landmo som fikk vaksine i uke 2, dose 1 til hjemmeboende over 85 år
 • Uke 6: Dose to til bebeoere på Landmo som fikk vaksine i uke 3, dose 1 til de eldste hjemmeboende
 • Uke 7: Dose to til beboere på Korsvold og de eldste hjemmeboende. Dose 1 til gruppe 3 (alder 75-84 år)
 • Uke 8: Dose to til hjemmeboende over 85 år som fikk dose 1 i uke 5, dose 1 til helsepersonell (AstraZeneca 100 stk)
 • Uke 9: Dose to til hjemmeboende over 85, dose 1 til hjemmeboende i gruppen 75-84 år og dose 1 til helsepersonell (AstraZeneca 110 stk)
 • Uke 10: Dose 2 til alder 75-84 år. Dose 1 til 81 år og 110 stk AstraZeneca til alder 60-64 år med underliggende sykdommer
 • Uke 11: Dose 1 alder ca 80 år (Pfizervaksine). Vi får ingen AstraZeneca denne uka
 • Uke 12: Dose 1 alder fra 79 år og dose 2 til de som fikk vaksine i uke 9. Alle får Pfizervaksine
 • Uke 13: 108 Pfizervaksiner
 • Uke 14: 186 Pfizervaksiner
 • Uke 15: 210 Pfizervaksiner
 • Uke 16: 186 Pfizervaksiner
 • Uke 17: 258 Pfizervaksiner
 • Uke 18: 228 Pfizervaksiner
 • Uke 19: 180 Pfizervaksiner
 • Uke 20: 288 Pfizervaksiner
 • Uke 21: 336 Pfizervaksiner
 • Uke 22: 516 Pfizervaksiner
 • Uke 23: 288 Pfizervaksiner
 • Uke 24: 282 Pfizervaksiner
 • Uke 25: 330 Pfizervaksiner
 • Uke 26: 366 Pfizervaksiner
 • Uke 27: 192 Pfizervaksiner

Koronavaksine uke for uke

Uke Dose 1 Dose 2
1 36  
2 36  
3 24  
4 36 36
5 114 36
6 90 24
7 48 36
8 100 114
9 134 90
10 128 48
11 72  
12 114 24
13 90 18
14 186  
15 210  
16 186  
17 186 72
18 114 114
19 90 90
20   286
21   336
22 216 300
23 102 186
24 168 114
25 240 90
26 364 2
27 176 16

Du finner alltid oppdaterte tall på Folkehelseinstituttets nettsider
Det kan være noe avvik mellom det som står på Folkehelseinstituttets nettsider og antall som faktisk er satt da det er noe forsinkelse i registreringen.

Hvem skal få koronavaksine først? Dette er prioriteringsrekkefølgen

Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først: 

Dette er prioriteringsrekkefølgen: 

1. Beboere på Landmo og Korsvold

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

10. Alder 18-24 år og 40-44 år

11. Alder 25-39 år

Folkehelseinstituttet anser at aldersinndelingen følger alderskohortene per år, dvs at personer som er født i samme år tilbys vaksine samtidig.

Prioritering av helsepersonell parallelt med risikogruppene:

Disse vaksineres parallelt med de ulike prioriteringskategoriene av risikogrupper. Utvelgelse av helsepersonell gjøres etter de samme kriteriene som ble definert i januar 2021:

Anbefalingen kan endre seg basert på kunnskap om den enkelte godkjente vaksines sikkerhet og effekt samt status for smittesituasjonen i landet. Kommunene vil få informasjon i informasjonsbrevene fra FHI om hvordan helsepersonell-vaksineringen skal foregå.

¤ Ungdom 16-17 år
For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon av ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 16 år. Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer og tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt jf. Norsk barnelegeforenings liste.

Fastlege i en annen kommune og er i risikogruppe?

Har du fastlege i en annen kommune, så kontakt fastlegen din og be fastlegen sende info via
e-dialog eller ta kontakt på tlf: 997 353 63

Er koronavaksinen trygg?

Vaksinen vil være grundig testet og godkjent for bruk. Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

Har koronavaksinene bivirkninger?

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.

Når en vaksine er godkjent, vet vi mye om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos voksne. Vi vet sannsynligvis mindre om bivirkninger hos barn, eldre og gravide. Vi vet foreløpig lite om langtidsbivirkninger etter vaksinasjon. 

Du kan lese mer om bivirkninger og hvordan myndighetene følger med på bivirkninger av koronavaksiner, på nettsidene til Statens legemiddelverk.