Kino

Kulturarenaer

Sentrum kino

Sentrum Kino ligger i rådhuset og har en sal med 330 sitteplasser. Salen benyttes hovedsakelig til kinoforestillinger, men også til forskjellige andre kulturarrangementer. Det blir i gjennomsnitt vist ca. 200 forestillinger pr. år fordelt på 3 dager pr. uke. Normalt vises det film fredag og søndag. Kommunestyrets årlige budsjettbehandling bestemmer omfanget av kinodriften. 

Lokverkstedet

Kulturarena på Dokka stasjon. 

For utleie, kontakt Svein Ladehaug

 

Tips en venn Skriv ut