• Næringsprisen 2022 - Kristian Roen, Dokka Camping
  • Frivilligprisen 2020 - Måsåbjønna
  • Sverre Kolteruds Idrettspris 2021 - Anders Ladehaug
  • Nordre Land-prisen 2021 - Rune Skredderstuen og Thomas Stubberudlien Brudalen
  • Innovasjonsprisen 2022 - ECO Drilling
  • Frivilligprisen 2022 - Erling Marius Grønvold
  • Nordre Land prisen 2022 - Rune og Kristin Rønningen og Parken Ungdomsklubb
  • Landsbyprisen 2022 - Parken Ungdomsklubb
  • Frivillighetens år sin ærespris - Vaksineringsteamet
  • Sverre Kolteruds Idrettspris 2020 - Thomas Wærner
Andre utmerkelser:
Anders Ladehaug
Lene Jøranli
Håkon Sveen Frøslid
Anne Birgit Dokken
Thomas Wærner