Legater

Oversikt over legater i Nordre Land kommune

Søknad om midler i  legat 1, 2 og 3 skjer via administrasjonen i kommunen. De deles ut i midten av desember hvert år etter annonsering i lokalpressen.

Søknadsskjema kan lastes ned her eller fås ved henvendelse til Sentrumsservice.

1 . Sammensluttede legater
Den årlige avkastning skal benyttes som bidrag til enkeltpersoner eller familier til avhjelp av nød, i ulykkes- og sykdomstilfeller. Det kan også utdeles stipendier til videregående utdannelse, til omskolering og etterutdannelse for trengende innbyggere i Nordre Land kommune.

2. Olaf K. Jøranlis legat
Avkastning av legatet skal gå til syke og ulykkesrammede i tidligere Torpa samt giverens søsken. Ellers at trengende skal ha lit hjelp til jul

3. J.C. Feldes legat
Avkastningen skal benyttes til hjelp for unge mennesker innen Torpa som måtte ønske å utdanne seg for et eller annet håndverk eller som stipend til annen videreutdanning.

_________________________________________________________________

4. Østen Haugs legat
Avkastningen brukes til stipendier for videreutdanning for innbyggere i Østsinni sogn.
Søknad sendes:  Anton Samsonstuen
                                Samsonstugua 35
                                2870 Dokka
                                Tel. 468 88 610
                                Ikke utarbeidet eget søknadsskjema. Søknadsfrist 31. oktober

5. Hans Iversen Thomles legat
Avkastningen benyttes som skolestipend for sognets innbyggere(Nordsinni).
Søknad sendes:  Hans Chr. Endrerud sr.
                                Esbjuglinna 141
                                2870 Dokka
                                Tel. 611 13 554
Ikke utarbeidet eget søknadsskjema. Ingen fast søknadsfrist.

6. Karl H. Jøranlid og hustrus legat
Avkastningen fordeles som stipend til evnerik skoleungdom i Torpa som søker videregående utdannelse, samt skolestipend til evnerik ungdom i Oppland fylke.
Søknad sendes:  Tore Jøranlid
                                Sagringen 5
                                2825 Gjøvik
                                Tel. 61 17 37 51
                                Mob. 415 70 604
Ikke utarbeidet eget søknadsskjema. Ingen fast søknadsfrist.