Olaf K. Jøranlis legat
Avkastning fra legatet skal gå til syke og ulykkesrammede i tidligere Torpa, samt testators søsken. Ellers at trengende skal ha litt hjelp til jul.

Sammensluttede legater
Avkastning fra legatet skal gå til enkeltpersoner eller familier til avhjelp av nød, i ulykkes- og sykdomstilfeller. Det kan også utdeles stipendier til videregående utdannelse, til omskolering og etterutdannelse for trengende innbyggere i Nordre Land kommune.

Søknadsfrist er forlenget til 1. desember

Søknadsskjema

Les mer om formål og søknadsmuligheter til de ulike legatene.
https://www.nordre-land.kommune.no/legat.518599.no.html