Faglagene i jordbruket i Nordre Land har fått på plass en avtale med Horisont.

Leveringssteder

  • Vinjarmoen Miljøstasjon, Dokka. Her kan leveres folie, nett, PP-sekk og plastkjerner.
  • Ved Øistad i Torpa. Her kan kun leveres folie. NB! Nett, PP-sekk og plastkjerner må leveres på Åmot Miljøstasjon.

HUSK! Mest mulig rene produkter, og delte fraksjoner (nett i sekk og plastkjerner i sekk).

Horisont har gått med på at det skal være 1 -ETT- mottak i kommunen som er gratis.

Dette medfører at vi får levert gratis på Vinjarmoen, mens Horisont kjører mot vederlag for transport fra Torpa.

De som naturlig kan kjøre plast til Dokka anbefales dette, da det vil minke kostnadene for alle.

Faglaga har i årene 2019 og 2020 pådratt seg utgifter for å få levert plast som ble transportert inn til GLØR sitt anlegg på Lillehammer og Horisont sitt anlegg på Gjøvik.

Dette utgjør en større andel fra Dokka sitt område, mens transport i år blir noe mer fra Torpa.

Det er på Faglagsnivå, i samråd med kommunen og Avløserlaget, som får regningene på innkjørt plast, kommet fram til at det i denne ekstraordinære situasjonen bes om at de som har en viss andel rundballer betaler en sum i dugnad, slik at man skal fortsette å kunne ha en god ordning for retur av landbruksfolie, nett, pp-sekk og plastkjerner.

Det er satt 2 summer for betaling:

  • Opp til 180 rundballer Kr.375,- inkl. mva
  • Over 180 rundballer Kr.750,- inkl. mva

Betales til Nordre Land Avløserlag SA innen 20.10.2020!
Dette merkes: Levering av landbruksfolie 2020 Under 180 rundballer/over 180 rundballer.
Leverandører av landbruksplast får nærmere informasjon fra faglagene.
Det arbeides for at dette skal bli en kortvarig løsning. Ordningen revideres etter dette året, og vi takker for dugnadsinnsatsen med betaling og innsamling av plasten.