Bålplass-Rudsgata-NLK-00629-3412

Miljøarbeidertjenesten

Miljøarbeidertjenesten yter tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og avlastningstilbud for barn og unge de med særlig tyngende omsorgsarbeide. Vi har 5 bofellesskap, avlastningsbolig og dagtilbud. 

Driftsenhetsleder: Marit Strande

Fagkoordinator: Mai Liss Ringsrud

Avdelingsleder: Sonja mona Syversen

Avdelingsleder:Berit Ødegård Bjerke

Avdelingsleder Betina Veslehaug