Nødnummer og vakttelefoner

Nødnummer

Brannvesen: Tlf. 110 – Politi: Tlf. 112 – Ambulanse: Tlf. 113

Legevakt

 • kl. 15.00 – kl. 08.00 + helg 116 117  Hvis du trenger hjelp når fastlegen ikke er tilgjengelig, kan du ringe 116 117 for å komme til legevakten, samme hvor i Norge du oppholder deg. Nummeret besvares hele døgnet. Tjenesten er gratis.
 • dagtid hverdager kl. 08.00 – kl. 15.30
  • Dokka helsehus 61 11 46 00
  • Torpa helsehus 61 11 46 50

Barnevernvakt

 • Hverdager fra kl. 08.00 til kl. 15.30    61 18 95 44
 • Utenom åpningstid:
  • Barnevernvakt  61 18 95 44
  • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (Fra utlandet: +47 95 41 17 55. Ikke gratis, men de ringer tilbake)

Hjemmesykepleie

 • sone Dokka dagtid hverdager ( kl.08.00 – kl. 15.30 ) 61 11 60 00
 • sone Dokka kl.15.30 – kl. 08.00 hverdager samt hele døgnet helg 61 11 63 52
 • sone Torpa – hele døgnet 951 93 158

Kommunalt vann, avløp, brøyting/strøing

 • Vakttelefon drift:  915 41 421

Befalsvakt i brannvesenet

 •  970 13 340    (felles med Søndre Land)

Dyrlegevakt

 • 61 11 02 52

Feilmelding strøm

 • 61 11 27 01   (VOKKS)

Fallvilt

 • 02800 (Vestoppland politidistrikt)