Nordre Land kommune ved ordfører Ola Tore Dokken og kommunedirektør Esther Gilen er enige om å avslutte samarbeidet.

Partene er enige om at de sammen har fått til mye i løpet av disse to årene, blant annet:

 • Tverrfaglig arbeid for barn og unge og ambulant team
 • Startet bygging av ny Torpa barne- og ungdomsskole
 • Etablert ny forsterket skjermet enhet på Landmo
 • Ny og moderne lederstruktur, og revidert en rekke styringsdokumenter
 • Fått på plass ny ledelse for samfunnsutvikling
 • Utvikling i Synnfjell.
  • Etter mange års arbeid fått vedtatt en kommunedelplan for Synnfjell Øst 
  • Utarbeidet overordnet VA-plan
 • Prosjektert klart nytt renseanlegg for Dokka
 • Jobbet mye med en svært anstrengt økonomi for å gjøre denne mer bærekraftig og gjøre kommunen i stand til å yte gode tjenester for innbyggerne i framtida

Partene har likevel hatt ulikt syn på veien videre, og har derfor blitt enige om å avslutte samarbeidet.
Gilen mottar ett års etterlønn i henhold til arbeidskontrakt.

Gilen uttaler at det har vært to krevende, men lærerike år der hun har blitt kjent med og fått jobbet med mange hyggelige og dyktige medarbeidere.
Hun ønsker Ola Tore Dokken og Nordre Land kommune lykke til med å finne veien videre.

Dokken ønsker Gilen alt godt og takker for gode resultater og stor arbeidsinnsats for Nordre Land kommune.

Foto: Tore Thallaug