Bakgrunn

Det ble i juli 2022 offentliggjort endringer i forskrift til Opplæringslova kap 1B skolefritidsordninga §1B-4. «Kommunen skal gi fritak frå foreldrebetaling for 12 timar per veke for elevar på 1. årstrinn som har plass i skolefritidsordninga. ( ) Kommunen avgjer kva dagar og når på dagen ordninga gjeld.»

Gratis kjernetid i Nordre Land ble fra august 2022 lagt til tida rett etter skoletid hver dag mandag til og med fredag. Dette er tida som i størst grad vil bidra til inkludering i et fellesskap, da det er da flest barn treffer jevnaldrende på SFO. Det tas forbehold om at vedlagte forslag vedtas politisk.

Reviderte vedtekter for SFO legges på nytt ut på høring, da det siden sist høring i november 2022, er kommet inn et nytt alternativ for ferieåpen SFO.

Forslaget ble lagt fram for Formannskapet 14. februar 2023. De innstilte slik til kommunestyret:

  1. Vedlagte forslag til reviderte vedtekter for SFO i Nordre Land med alternativ 2. for ferier og 11 måneders betaling, vedtas.
  2. Kommunedirektøren får delegert myndighet til å justere vedtektene i tråd med eventuell utvidelse av ordningen med gratis kjernetid fra nasjonale myndigheter.
  3. Kun plasser fastsatt i vedtektene tilbys. Vedtektene trer i kraft fra sommerferien 2023 med unntak av endring som gjelder gratis kjernetid for 1. trinn, som allerede har trådt i kraft.

Alternativ 2 lyder slik:

SFO er åpen på virkedager i høst- og vinterferien samt dager i skoleferien i juni og august med unntakav skolens 6 planleggingsdager.
Det faktureres 11 måneder for alle med fast plass uavhengig av om tilbudet benyttes alle dager i åpningstid.

 

Det er også andre mindre justeringer i vedtektene, slik det framgår av vedleggene:

Frist for innspill: 10.3.2023

Innspill må være skriftlige og sendes til
postmottak@nordre-land.kommune.no