Søknadskjemaet definerer ikke type tjeneste, men at man sammen med søker skal se på muligheter og hva som er best egnet tjeneste etter behov og funksjon, for å om mulig kunne mestre dagliglivet.

Her er det nye finner du det nye søknadsskjemaet