I medhold av kommunelovens § 14-3, 4 ledd og Plan og bygningsloven § 11-4, 2 ledd er forslag fra formannskapet til handlings- og økonomiplan for Nordre Land kommune 2020-2023 med budsjett 2020 lagt ut til offentlig ettersyn. I forbindelse med budsjettforslaget er det også foreslått endringer i gebyrer og avgifter.

Handlings- og økonomiplan 2021-2024 med budsjett 2021

Merknader til forslaget må være innkommet innen 16.12.19 kl. 15.00.

Handlings- og økonomiplan legges ikke ut til gjennomsyn i papirutgave på grunn av korona. Hvis noen ønsker å se den i papirutgave kan de henvende seg til Sentrumsservice for å få utskrift.

Merknader sendes:

På e-post til: postmottak@nordre-land.kommune.no

Eller:
Nordre Land kommune
Postboks 173
2882 Dokka