Han kommer fra stillingen som kommunedirektør i Sel kommune. Tidligere har han vært rådmann i Lom. Helstad har til sammen 18 års erfaring som øverste leder i kommunen. "Vi svært fornøyd at vi har fått tilsatt kommunedirektør som fyller de kravene vi satte ved utlysning av stillingen" sier ordfører Ola Tore Dokken.
Helstad tiltrer stillingen i løpet av våren.
Vi ønsker Ola Helstad hjertelig velkommen til Nordre Land kommune.