Min renovasjon til web

Oppdatering av Min Renovasjon-appen

Vi har fått nytt kommunenummer. Dette gjør at adressen du har lagt inn i appen Min Renovasjon må legges inn på nytt.

Slik legger du inn adressen på nytt

1. Slett adressen

  • På noen mobiler holder du fingeren over adressen og velger slett
  • På iPhone velger man "rediger" og sletter med det røde minus-symbolet

2. Legg inn adressen på nytt

  • Legg inn kommunen du tilhører, deretter registrerer du adressen din
  • Under "tømmekalender" kan du velge "varslinger" og sette ønsket varslingstidspunkt.
  • Tømmekalenderen viser hva slags avfall som skal hentes på hvilke dager. Under "sortering"

Les mer på hjemmeside til Horisont