Hvorfor pårørendeskole?

Mange undersøkelser viser at pårørende til personer med demens har et stort behov for kunnskap, hjelp og støtte i forhold til å være pårørende. Kurset vil gi mye informasjon og mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende.

Målsetting for pårørendeskolen

  • Å gi pårørende til personer med demens økt kunnskap og forståelse for demenssykdommene.
  • Å bedre kvaliteten på samværet med den syke, både hjemme og på institusjon.
  • Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til familie og venner.
  • Å gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat.

Vi ønsker velkommen til både nye og tidligere deltakere til kurset; pårørendeskolen.


KURSPROGRAM

Tirsdag 15. februar
Om demens – årsak – forløp – symptomer – behandling
Hva vet vi i dag?
Gruppesamtaler

Tirsdag 22. februar
Kommunikasjon med personer med demens
Ulike faser og situasjoner
Gruppesamtaler

Tirsdag 1. mars
Hvordan mestre hverdagen
Samvær og samhandling. Sorg og tap
Gruppesamtaler

Tirsdag 8. mars
Om lover og rettigheter
Stønadsordninger
Gruppesamtaler

Tirsdag 15. mars
Tilbud og tiltak på ulike nivåer i Nordre Land kommune
Diverse hjelpemidler. Spørsmål/svar
Gruppesamtaler. Evaluering. Avslutning

TIMEPLAN

1800 – 1930    Forelesninger av fagperson/pårørende
1930 – 2000    Kaffepause
2000 – 2100    Gruppesamtaler knyttet til dagens tema og egen situasjon
(Første kveld starter med registrering fra kl. 1730)

Med forbehold om eventuelle endringer.


PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Sted: Landmo, i peisestua
Oppstart: 15. februar 2022
Varighet: Hver tirsdag i 5 uker: 15.2 – 22.2 – 1.3 – 8.3 – 15.3  
Tid: 1800 - 2100   

Informasjon/ Nasjonalforeningen for folkehelsen
Påmelding Fylkeskontoret for Innlandet
Kornsilovegen 54, 2316 Hamar
Tlf.: 62 51 79 10                   
E-post: Innlandet@nasjonalforeningen.no

Påmeldingsfrist: 1. februar
Pris:  Kr. 300 pr. deltager (faktura blir tilsendt)

Vi ønsker alle velkommen til kurset, både de som aldri har vært med på pårørendeskolen, og til de som har vært deltakere tidligere.
Hvis pårørendeskolen ikke kan avholdes eller må flyttes på grunn av koronaviruset, så vil alle påmeldte bli kontaktet.
Vi tar forbehold om endring i programmet.

VELKOMMEN!