Parken ungdomsklubb

Parken ungdomsklubb

Parken har som mål å gi et positivt fritidstilbud til ungdom som ikke nås av de frivillige organisasjonene, samt fungere som et supplement til de allerede eksisterende tilbud. Klubben ønsker å utvikle ungdommenes evne til å samarbeide og respektere andre og seg selv. Ved å gi den enkelte medbestemmelsesrett vil ungdomsklubben bidra til en demokratisk holdning. Gjennom å gi ungdommene erfaring fra samarbeid i grupper ønsker klubben å utvikle solidaritet, selvstendighet og samarbeidsvilje.
Parken Ungdomsklubb har som mål å delta i det forebyggende arbeidet mot rus.

Besøksadresse Storgata 36

Hjemmeside Parken

 Facebookside

Klubbleder: Rune Rønningen