Hvem kan søke

Ungdom i gamle Nordre Land kommune som søker videreutdanning innen jord- og skogbruk.
Med ungdom forstås at søkere må være under 30 år.
Med gamle Nordre Land forstås det området som omfattet Nordre Land kommune før kommunesammenslutningen med Torpa.

Søkerne prioriteres etter hvilket utdanningsnivå de skal inn på 

  1. Universitetsnivå
  2. Høgskole
  3. Videregående med generell studiekompetanse
  4. Fagskole / fagbrev

Søknadsfrist 1.august
Søknadsskjema

Spørsmål kan rettes til Peder Skiakers legat v/ landbrukskontoret i Nordre Land e-post