Plan for friluftslivets ferdselsårer i Nordre Land kommune legges ut til høring.

Plan for friluftslivets ferdselsårer er en temaplan som gir en oversikt over viktige og relevante ferdselsårer for friluftsliv i kommunen. Planen er ikke ment å omfatte alle stier og ferdselsårer, men ett utvalg. Planen er ikke juridisk bindende, men vil bli benyttet i annet planarbeid i kommunen.

Temaplan for friluftslivets ferdselsårer i Nordre Land kommune.pdf

Merknader til Plan for friluftslivets ferdselsårer sendes til
postmottak@nordre-land.kommune.no eller til Nordre Land kommune, Pb 173, 2882 Dokka innen 20.10.2023.