STØTTEFORENING TIL FREMME AV KLASSISK BALLETT I GJØVIK

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 915840302

Forretningsadresse:
v/ Merethe Engen Enerstvedt
Nordgardslinna 325
2870 DOKKA
Stiftelsesdato:
2014-11-29
Frivillig organisasjon:
Nei