SYNNADALEN HYTTELAG

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 917500142

Hjemmeside:
www.Synnadalen-hyttelag.no
Forretningsadresse:
Nysetra
2880 NORD-TORPA
Stiftelsesdato:
2003-06-15
Postadresse:
c/o Helge Knutzen
Rognerudveien 24B
0681 OSLO