SLÅTTEN HYTTE- OG VELFORENING

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 919519827

Forretningsadresse:
Nord-Torpa
2880 NORD-TORPA
Stiftelsesdato:
1982-06-22
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
c/o Einar Lid
Hareveien 14
1413 TÅRNÅSEN