TORPA OG OMLAND BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 920641202

Forretningsadresse:
c/o Bjørn Rustestuen
Lysvoldvegen 69
2870 DOKKA
Stiftelsesdato:
1995-01-01