NORDRE LAND SV-SOSIALISTISK VENSTREPARTI

Partipolitiske organisasjoner

Org.nummer: 930309281

Forretningsadresse:
c/o Karin Wiik
Sæterbygda 59
2870 DOKKA
Stiftelsesdato:
1977-03-16
Frivillig organisasjon:
Nei