LAND GAUPLAG

Fritidsvirksomhet ellers

Org.nummer: 981629612

Forretningsadresse:
c/o Erik Sørbønsveen
Sollisvingen 17
2870 DOKKA
Stiftelsesdato:
2000-01-13