LAND FLYKLUBB

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 984045883

Hjemmeside:
www.landflyklubb.no
Stiftelsesdato:
1969-10-16
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
c/o Gulbrand Thomlevold
Nordsinni 877
2870 DOKKA