NORD TORPA PENSJONISTFORENING

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 984068913

Forretningsadresse:
v/Astrid Nybo
Synnfjellvegen 68
2880 NORD-TORPA
Stiftelsesdato:
1955-12-31
Frivillig organisasjon:
Nei