VEST-TORPA UNGDOMSLAG

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 984955022

Forretningsadresse:
c/o Ragnhild Sæteren Thorvaldsen
Høgåsvegen 57
2870 DOKKA
Stiftelsesdato:
1930-10-12
Frivillig organisasjon:
Nei