NORDRE LAND JEGER & FISKERFORENING

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 986699481

Hjemmeside:
www.njff.no/oppland/nordreland
Forretningsadresse:
c/o Bård Axel Nilson
Barsokvegen 23
2870 DOKKA
Stiftelsesdato:
1991-09-23
Frivillig organisasjon:
Nei