FORENINGEN PROSJEKT OTTAR

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 993753424

Forretningsadresse:
c/o Hans Ingv.Bjerke
Nybakktåje 77
2870 DOKKA
Stiftelsesdato:
2007-01-15
Frivillig organisasjon:
Nei