Nordre Land kommune har avlagt regnskap for 2019. Regnskapet (før revisjonsgjennomgang) viser et resultat i balanse, med et netto driftsresultat på 1,27 %. I dette resultatet ligger en styrking av det generelle disposisjonsfondet på kr 1,2 mill. I tillegg klarer kommunen å opprettholde en ansvarlig praksis rundt utgiftsføring av pensjon, og har avsatt midler til dekningen av deler av pensjonen for 2020.