Flyktningsituasjonen

Det jobbes nå med forberedelser til å kunne ta imot flyktninger til vår kommune, og vi har fått anmodning om å bosette totalt 65 flyktninger i 2022. 50 ukrainere vi har estimert å kunne ta i mot i tillegg til de 15 vi allerede hadde vedtak om å bosette i 2022. I midten av mai har det kommet 19 ukrainere til Nordre Land

Flyktninger i forbindelse med krigen i Ukraina, og venner/familie/huseiere som huser flyktningene, kan kontakte flyktningekoordinator i NAV,
Astri Johanne Stadsvoll - tlf. 930 61 465 (betjent hverdager kl. 8-15.30).
Astri bistår med kartlegging, informasjon, råd og veiledning, og koordinerer/videreformidler hjelpebehov til riktig instans i eller utenfor kommunen.


For mer informasjon se NAV sine nettsider:
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/krigen-i-ukraina-og-ytelser-fra-nav


Har du leilighet, hus eller hybel til Ukrainere?
Meld inn på skjema til Nordre Land kommune.
Vi tar kontakt dersom det blir aktuelt. Det bør være eget bad og kjøkken, samt nærhet til servicefunksjoner.


Ønsker du å bidra frivillig med hjelp og støtte?
Vi vil legge ut fortløpende etterhvert som behov melder seg.
Vi har fått anmodning om å bosette totalt 65 flyktninger i år, men vet ikke når de kommer.
Meld inn på skjema frivillig innsats, språkstøtte/tolk eller annet. Dersom du ønsker å bidra med klær eller utstyr vil dette bli annonsert nærmere og når behovet oppstår.


Tilfluktsrom

Mange spør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om tilfluktsrom. Nordre Land kommune har også fått mange spørsmål.

DSB skjønner godt at noen kan bli urolige på grunn av situasjonen i Ukraina. Da er det naturlig at man søker informasjon, og DSB synes det er fint at mange ønsker å vite mer om tilfluktsrom og hvor de er.

Verken DSB eller Sivilforsvaret har sendt ut melding om å klargjøre tilfluktsrom, skriver DSB på sine nettsider
Se offentlige tilfluktsrom i kart på denne siden


Aktuelle lokale linkerAktuelle nasjonale linker