Skatt

Skatteavdelingens hovedarbeidsområder er:
Innfordring av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift
Føring av kommunens skatteregnskap
Informasjon til og kontroll av arbeidsgivere
Skatteavregning av forskuddspliktige og etterskuddspliktige skatteytere

Besøksadresse:
Nordre Land rådhus
5.etasje
Storgata 28
2870 Dokka

Postadresse:
Postboks 173
2882 Dokka

Besøkstid:
Mandag - fredag kl. 08.00 til 15.30

Kontaktinfo ansatte
Lillian Rønningen, skatteoppkrever 
Arild Skogen, saksbehandler 
Marit Kvarberg, saksbehandler

Bankkonto
for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift: 6345.06.05389

Lag KID-nummer for innbetaling

Dersom du ikke har konto i Norge må du i tillegg til kontonr bruke:

IBAN: NO5963450605389

BIC/SWIFT: NDEANOKK