Skolefritidsordning (SFO) er et fritidstilbud for barn fra 1. til 4. trinn (småskoletrinnet) før og etter ordinær skoledag, samt i skolens ferier. Det er SFO ved Dokka barneskole og ved Torpa barne- og ungdomsskole.

Tilbudet gjelder også for barn med spesielle behov på mellomtrinnet, 5. - 7. klasse. Innhold og virksomhet skal preges av barns behov for lek, kulturaktiviteter og sosial læring, jfr. opplæringsloven § 13-7.

Generelle åpningstider

SFO har åpent mandag til fredag før og etter skoletid. SFO åpner kl. 07.00 og stenger kl. 16.30.

Priser

Priser per måned:

2 dager = 40 % plass kr. 1450,-
3 dager= 60 % plass kr. 2050,-
4 dager = 80 % plass kr. 2600,-
5 dager = 100 % plass kr. 2815,-
Ekstra dag kr.   165,-
Dag i ferie kr.   360,-
Fradrag leksehjelp pr. time kr.     33,-
Kjøp av morgenplass/6. time, pr dag

kr.     62,-

Kjøp av morgenplass/6. time, pr måned kr. 1250,-
Betaling for mat, 100 % plass, pris pr måned  kr.   310,-

 

1 dag beregnes uavhengig av tid barnet faktisk er på SFO. Alle bestiller kjernetid og varsler SFO, med hensyn til bemanning, ved endringer av denne.
Turnusplass innarbeides i forhold til % plass. Bestilt plass/dag faktureres uansett oppmøte/fravær.

Det gis søskenmoderasjon etter at maxpris oppnås (ved full plass til 1.barn gis  25 % moderasjon til 2.barn og 50 % moderasjon til 3.barn).

Det er betaling for 38 uker fordelt på 10 måneder. Betalingsfri juni og juli. Betaling for opphold i ferier utenfor skoleårets 38 uker faktureres separat.