Skolefritidsordning (SFO) er et fritidstilbud for barn fra 1. til 4. trinn (småskoletrinnet) før og etter ordinær skoledag, samt i skolens ferier. Det er SFO ved Dokka barneskole og ved Torpa barne- og ungdomsskole.

Tilbudet gjelder også for barn med spesielle behov på mellomtrinnet, 5. - 7. klasse. Innhold og virksomhet skal preges av barns behov for lek, kulturaktiviteter og sosial læring, jfr. opplæringsloven § 13-7.

Generelle åpningstider

SFO har åpent mandag til fredag før og etter skoletid. SFO åpner kl. 07.00 og stenger kl. 16.30.